Arrangementer

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

I nedtrekksmenyen ser du hvilke arrangementer vi har planlagt for tiden fremover. Det er også her du melder deg på arrangementene.

I menyen finner du også oversikt over hvilke temaer som er behandlet i tidligere arrangementer, samt referater, presentasjoner og annet underlag fra tidligere møter (merk at du må logge inn på din medlemsprofil for å kunne laste ned referater mm).

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene. 

  • Temalunsjer holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
  • Styresekretærforum arrangeres 2-4 ganger i året og tar opp problemstillinger rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
  • Nettverkskonferansen avholdes på høsten hvert år. Dette er en fagkonferanse over én dag, der eksterne innledere behandler et hovedtema i foredrag, debatter mm.
  • Årsmøte avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

 

 

 

 

 

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes