Temalunsj: "Reguleringsbølgen - fremmer eller hemmer av godt styrearbeid?"

Årets første temalunsj, 15. februar tar for seg et tema som blir stadig med aktuelt: Når styrets arbeid blir underlagt stadig flere lover og reguleringer, blir det da tid til styrets viktigste oppgave - nemlig verdiskaping og strategiarbeid?
Dato: 15. februar 2012, 11.30 - 13.00
Tema: "Reguleringsbølgen - fremmer eller hemmer av godt styrearbeid?"
Sted: Hotell Continental
For: Bedriftsmedlemmer
Type: Temalunsj

Man kan også stille seg spørsmål om styrene er rigget for å håndtere disse kravene; ikke bare med hensyn på tid, men også med hensyn til kompetanse? Delegering av arbeidsoppgaver til underutvalg som revisjonsutvalg, risikoutvalg osv blir mer og mer vanlig for å sikre at reguleringene overholdes, men er det en god løsning?

Er det rimelig å anta at en av de viktigste egenskaper for styremedlemmer i fremtiden være endringskompetanse, dvs. evne til å forholde seg til stadige endringer og samtidig ha overblikk over helheten?

Tore Olaf Rimmereid, leder av revisjonsutvalget i DNB og Svein Jacobsen, leder av revisjonsutvalget i Nordea innleder til debatt med sine erfaringer, tanker og refleksjoner. Rita Granlund og Geir Haglund, partnere i PWC vil gi et innblikk i temaet fra revisors ståsted.

Påmelding til turid.solvang@styreinstitutt.no eller via nettsiden www.styreinstitutt.no for automatisk oppdatering av din outlook-kalender.

NB! Det er begrenset antall plasser på temalunsjene, og påmelding stenges når det er fullt. Send mail til turid.solvang@styreinstitutt.no om du ønsker å registreres på venteliste.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes