20180409 Styreinstitutt 324

OPPSUMMERING: TEMALUNSJ OM STYREEVALUERING 3.MAI 2018

Torsdag 3. mai inviterte vi til temalunsj om styreevaluering på Grand Hotel. Her følger en oppsummering av hovedpunkter fra innledningene til Per Otto Dyb, styrenestleder Veidekke m.fl., Gisele Marchand, styremedlem i Gjennsidige Forsikring, Norgesgruppen m.fl og Mette Krogsrud, Daglig leder, Korn Ferry Norway, og den påfølgende diskusjonen.
942604000

VELKOMMEN TIL STYRESEKRETÆRFORUM 15.11.18

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos Styreinstituttets medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. Torsdag 15. november inviterer Storebrand til samling med fokus på NUES sin nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
839042056

ANSATTVALGT: BREMSEKLOSS, TAUST GISSEL, ELLER LIKEVERDIG STYREMEDLEM?

Kan ansattvalgt representant i styret gi en merverdi? Når skjer det, og hvordan kan de selv og aktørene rundt bidra til et godt samspill? Fredag 1. juni var det klart for temamøte om ansattvalgte i bedriftens styre.
656072454

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har sendt forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse ut på høring til blant annet Styreinstituttet og andre relevante aktører. Vår høringsuttalelse er nå klar.
Print

WELCOME TO ECODA TRAINING PROGRAMME 10-11. OCTOBER, BRUSSELS

The European Confedeation of Directors’ Association (ecoDa) has developed a European module for directors and supervisory board members seeking to gain a European perspective on board functioning and corporate governance. All members of Norwegian Institute of Directors are welcome to sign up for a to a 2-day training session in Brussels, 10-11 October 2018
922177372

PRESENTASJON FRA TEMALUNSJ OM REVISJONSUTVALG

Hva er de viktigste temaene på revisjonsutvalgets arbeidsplan, og når skal det behandles? Onsdag 4. april inviterte vi til temalunsj om revisjonsutvalg. Presentasjonen fra møte er nå tilgjengelig her.
20180409 Styreinstitutt 324

VELKOMMEN TIL TEMALUNSJ: STYREEVALUERING

Har styret riktig kompetanse? Samhandler de godt og effektivt med hverandre og med administrasjonen? Forstår og etterlever de sitt formelle ansvar fullt ut? Velkommen til temalunsj om styreevaluering torsdag 3. mai 12:00-13:30.
20180409 Styreinstitutt 255

STYREKOMITÉER OG UTVALG: NYTTIG, ELLER IKKE Å KOMME UTENOM?

Mandag 9. april gikk Styreinstituttets årskonferanse av stabelen på Grand Hotel i Oslo. Med fokus på styrekomitéer og utvalg innledet styreleder Gunn Wærsted og Dag Mejdell med sine erfaringer fra blant annet Telenor og Hydro.
20180409 Styreinstitutt 025

ÅRSMØTE 9. APRIL 2018

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer ble avholdt 9. april 2018 på Grand Hotel, Oslo. Referat og årsmøtepapirer finner du gjennom lenken her.
Header

TEMAMØTE: DIGITAL TRANSFORMASJON

Onsdag 18. april 2018 var det klart for temamøte om digital transformasjon med fokus på hva styrene må kunne og hva styrene må gjøre. Presentasjonene fra møte er nå tilgjengelig her.
637920356

VELKOMMEN TIL TEMALUNSJ OM STYREEVALUERING

Hva er status og erfaring fra styreevaluering i norske bedrifter? Torsdag 3. mai 2018 inviterer vi til temalunsj om styrevaluering med Per Otto Dyb, Gisele Marchand, og Mette Krogsrud.
638608618

PWCS STYRESEMINAR FOR KVINNER 18.JANUAR – FULLTEGNET SOM VANLIG

Et stappfullt auditorium lyttet til Kimberly Lein- Mathisen fortelle engasjert om store omlegginger og endringsprosesser i Microsoft.
SONY DSC

DYNAMIKK I STYREROMMET

Hvordan får man effektive, nyanserte, åpne diskusjoner i styret – og av høy kvalitet? Hva er beste praksis – hva er utfordringene? På nettverkskonferansen 10 januar delte styreleder for blant andre NRK, Kolonial AS og Holmenkollen skifestival Birger Magnus, og konsernsjef i Yara ASA Svein Tore Holsether, sine erfaringer med de over 60 fremmøtte.
Stakeholder voice

NY STYREVEILEDNING OM INTERESSENTENGASJEMENT OG INVOLVERING

Som en del av sin Corporate Governance-pakke, annonserte den britiske regjeringen i slutten av september en ny styreveiledning om interessentengasjement og involvering; The Stakeholder Voice in Board Decision Making.
Mind the gap

NY RAPPORT OM CEO KOMPENSASJON OG CORPORATE GOVERNANCE

En ny rapport fra DirectorsInsight, ‘MIND THE GAP’: CEO Remuneration and the Scandinavian Corporate Governance Landscape – nå tilgjengelig for Styreinstituttets medlemmer.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes