Møteplass og forum for styremedlemmer i Norge.

Aktuelle arrangementer

Temamøte: Hva er styrene i Europa opptatt av?

Klokke_ikon
14. januar 2020, 16.00 - 18.00
Pin_ikon
Hotel Continental (Teatersalen 2)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Revisjonsutvalgets rolle og arbeid

Klokke_ikon
28. januar 2020, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
Hotel Continental (Teatersalen 2)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Nyheter

Styrer i norske børsnoterte selskaper: Lønn som fortjent?

Ingen bør undre seg over at temaer som lederlønn og styrehonorar ikke vekker et positivt engasjement i befolkningen. Få om noen politikere eller interesseorganisasjoner går på barrikadene for å gi mer til dem som allerede oppfattes å ha mye.
Les mer