Temamøte: Kollektivt arbeid - individuelt ansvar

Styreansvar og ansvarsforsikring: Hva bør man tenke på, og hva er erfaringene? Hvordan virker ansvarsforsikring for styrer og hva må man passe på?
Dato: 21. januar 2019, 14.30 - 17.00
Tema: Kollektivt arbeid - individuelt ansvar
Sted: Grand Hotel, møterom Fritzner
Innledere: Thorhild Widvey, Karen Sund og Ragnar Sjoner, samt Stig Berge og Andreas Meidell fra Advokatfirma Thommessen.
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type:

Styreansvarsforsikring er nødvendig, men gir det tilstrekkelig beskyttelse? Hvem rammes, og i hvilke situasjoner er risikoen størst? Hva driver kreditorsiden, og hvem er mest utsatt? Vi innleder til diskusjon med kunnskap og statistikk og med styremedlems og kreditors egne erfaringer

  • Statistikk fra seneste år - Stig Berge, advokatfirma Thommessen
  • Personlige erfaringer - Torhild Widvey og Karen Sund
  • Eksempler fra kreditor - Ragnar Sjoner
  • Hva dekker forsikringen, og når gjelder den? Hva må man passe på? - Andreas Meidell, advokatfirma Thommessen

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes