Temamøte: Statlig eierskap

Statlig eierskap er betydelig i norsk næringsliv, men verdien og nytten for norsk næringsliv er stadig gjenstand for debatt. Torsdag 20. september inviterer vi til temamøte om statlig styring, embetsverkets rolle, balansen statlig-privat eierskap i bedrifter og om forholdet til styrene.
Dato: 20. september 2018, 15.00 - 17.00
Tema: Statlig eierskap
Sted: Grand Hotel, møterom Dronningen
Innledere: Reier Søberg, departementsråd for Nærings- og fiskeridepartementet og
Leif Teksum som nylig har gått fra styrelederposisjon i statlig deleide Yara til fordel for styrelederverv i private bedrifter.
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type: Temalunsj

Statlig eierskap er og har vært vesentlig i norsk næringsliv. Med ujevne mellomrom oppstår diskusjoner om verdien og nytten; om statlig eierskap prinsipielt, om statlig styring, om roller og adferd til ansvarlige statsråder og politikere, om embetsverkets rolle, om balansen statlig-privat eierskap i bedrifter og om forholdet til styrene.

Det er svært viktig å holde denne diskusjonen levende og nyansert for å bidra til bedre forståelse av rollefordeling mellom staten som eier, politikere, det private næringsliv og pressen.

temamøte torsdag 20. september vil departementsråd for Nærings- og fiskeridepartementet, Reier Søberg innlede til diskusjon rundt disse teamene og problemstillingene sammen med Leif Teksum som nylig har gått fra styrelederposisjon i statlig deleide Yara til fordel for styrelederverv i private bedrifter.

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes