Styresekretærforum: Ny NUES anbefaling

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos Styreinstituttets medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. Torsdag 15. november inviterer Storebrand til samling med fokus på NUES sin nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
Dato: 15. november 2018, 11.30 - 14.00
Tema: Ny NUES anbefaling
Sted: Storebrand, Professor Kohts vei 9, Lysaker
Innledere: Lars Løddesøl, Group CFO i Storebrand
Halvor Sigurdsen, Fagleder næringsjus i NHO og leder av NUES
Hans Thrane Nielsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management AS og medlem i NUES
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type: Temalunsj

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har foreslått en rekke endringer i sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Forslagene har vært ute på høring, og det forventes at en ny anbefaling vil publiseres i oktober. Bakgrunnen for endringsforslagene er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

På Styresekretærforum 15 november vil leder av NUES, Halvor Sigurdsen, fortelle om endringene og åpne for diskusjon om hva disse betyr for styrearbeid fremover. I tillegg vil porteføljeforvalter i Storebrand, Hans Thrane Nielsen, holde et innlegg om eierdilemmaer på Oslo Børs.

Program

11.30                    Lunsj/mingling

12.00                   Velkommen v/ Lars Løddesøl, Group CFO i Storebrand

12.10                   Endringer i NUES v/ Halvor Sigurdsen, leder av NUES

12.40                   Pause/mingling

13.00                   Eierdilemmaer på Oslo Børs V/Hans Thrane Nielsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management AS

13.30                   Diskusjon

13.50                   Nytt fra Styreinstituttet

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes