Årsmøte/Årskonferanse: Styrekomiteer og utvalg

Mandag 9. april er det klart for årsmøte for Norsk Instiutt for Styremedlemmer med påfølgende årskonferanse hvor vi sammenfatter og går videre på årets gjennomgående tema om faste og midlertidige styrekomitéer.
Dato: 09. april 2018, 15.00 - 17.30
Tema: Styrekomiteer og utvalg
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere: Gunn Wærsted, styreleder for blant andre Telenor og Petoro, og Dag Mejdell, styreleder for Hydro og flere.
 
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type: Konferanse

PROGRAM:

1500-1530 - Årsmøtet 2018, Norsk Instiutt for Styremedlemmer

1530-1600 - Pause med noe å spise utenfor møterom Gerhardsen

1600-1730 - Årskonferanse 2018: Styrekomitéer og utvalg

Gunn Wærsted og Dag Mejdell innleder og inviterer til diskusjon om sine erfaringer fra arbeid med styrenes underutvalg:

  • Hva er grunner til at noen utvalg, uansett type, fungerer godt, mens andre ikke gjør det?
  • Hvordan spiller utvalgene sammen med styret, slik at man får grundigere behandling av viktige tema uten å frata styret dets helhetlige ansvar?
  • Ser vi tendenser til at det innføres for mange utvalg, og kan det føre til at det helhetlige ansvaret uthules? Hvilken trender ser man når det gjelder bruken av underutvalg?
  • Er det noen typer utvalg et styre ikke bør etablere, nettopp fordi det går for langt inn i styrets helhetlige ansvar?
  • Hvilke erfaringer har man med å benytte tidsavgrensede utvalg for eksempelvis teknologi, bærekraft, digital utvikling, innovasjon?
  • Hvilke fordeler og ulemper kan det være for styret og administrasjonen at underutvalgene har egen kontakt med administrasjonen?
Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape