Temalunsj: Styreevaluering

Hva er status og erfaring fra styreevaluering i norske bedrifter? Styrene skal både bli dyktigere i det de gjør, de skal lære og de skal gjennom endringer i styret tilføres ny kompetanse.
Dato: 03. mai 2018, 12.00 - 13.30
Tema: Styreevaluering
Sted: Grand Hotel, møterom Hambro
Innledere: Per Otto Dyb, styrenestleder Veidekke m.fl., Gisele Marchand, styremedlem i Gjennsidige Forsikring, Norgesgruppen m.fl og Mette Krogsrud, Daglig leder, Korn Ferry Norway
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type: Temalunsj

I sitt viktige arbeid betyr det antakelig mer at styret har et godt og åpent klima for diskusjon, flere perspektiver og  beslutningstaking enn at de utvikler sterk teamfølelse. Har vi god innsikt i tilstanden i vårt eget styre? Har vi god forståelse for våre oppgaver og gode prosesser? Har vi et klima for konstruktiv konfrontasjon og diskusjon? Er tilliten mellom styremedlemmene høy? Eller er det underliggende spenninger i styrets relasjoner, som ikke kan diskuteres?

Hvor viktig er det med uavhengig og jevnlig evaluering av styrene? Kan selvevaluering være nyttig i det hele tatt, og i så fall under hvilke betingelser?

Velkommen til temalunsj og hør Per Otto Dyb, Mette Krogsrud og Gisele Marchand dele sine erfaringer om styreevalueringer, som konsulent og fra lederposisjoner i toppledelse, styrer og valgkomitéer

  • Mette Krogsrud, leder av Korn ferry’s Norgeskontor, 25 års ledererfaring fra et bredt spekter av virksomheter, og  omfattende styreerfaring fra ulike selskaper innen detaljhandel, tjeneste- og industri
  • Gisele Marchand, tidligere konserndirektør i DNB og CEO for statens pensjonskasse og Eksportfinans ASA. Nå styreleder i Gjensidige, og styremedlem i Norgesgruppen, Scatec Solar og Selvaag Bolig
  • Per Otto Dyb, tidligere blant annet CEO for Siemens Norge og ABB Automation. Avgår som styreleder for Innovasjon Norge, er nå styreleder/styremedlem i blant andre Riebergruppen, Veidekke, Sivantos, Shiplog, Hatteland Solutions, og leder for valgkomitéen i Storebrand

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes