Velkommen til vårens arrangementer!

Siden hun startet i slutten av november, har Styreinstituttets nye generalsekretær Gro Brækken konsentrert seg om å bli kjent med nettverk, samarbeidspartnere og støttespillere og med å planlegge kommende arrangementer.

– Fokus ligger på videreføring, fordypning og beste praksis, sier Gro. – Oppgaven er å hjelpe norske styremedlemmer til å utøve sitt styreansvar på en stadig bedre måte, gjennom erfaringsutveksling, diskusjon og ny kunnskap.

– Det unike med Styreinstituttet er medlemmene og deres erfaring fra Norges fremste bedrifter og styrerom. Denne kompetansen skal vi dele og bygge videre på, til gode for medlemmene, sier Gro.

– I den anledning vil jeg satse på mindre møteplasser for definerte målgrupper, der vi gjennom fortrolige diskusjoner går i dybden om viktige temaer, for så å ta de viktigste momentene fra erfaringsutvekslingen til videre diskusjon på en større arena som er åpen for alle medlemmer. Denne modellen prøver vi ut allerede i mars: Vi starter med et lukket møte for valgkomiteene i våre Founding Members 15. mars. Deretter inviteres alle medlemmer til temafrokost 29. mars for å diskutere valgkomiteenes viktige og vanskelige rolle, forklarer Gro.

Et annet betydelig arbeid som var i full gang da Gro kom inn, og som nå er i ferd med å ferdigstilles er en beste praksis-beskrivelse for styresekretærer.

– Å være styresekretær er en ensom, men viktig og krevende rolle i norske styrerom. For første gang lager vi en norsk beste praksis-beskrivelse for dette arbeidet. Når tiden er inne, vil vi invitere til et lanseringsarrangement, så følg med, oppfordrer Gro.

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape