Velkommen til temalunsj om styreevaluering

Hva er status og erfaring fra styreevaluering i norske bedrifter? Torsdag 3. mai 2018 inviterer vi til temalunsj om styrevaluering med Per Otto Dyb, Gisele Marchand, og Mette Krogsrud.
637920356

Styreevaluering
Temalunsj torsdag 3. april 12-13:30
Grand Hotel, møterom Hambro

Har vi god innsikt i tilstanden i vårt eget styre? Har vi god forståelse for våre oppgaver og gode prosesser? Har vi et klima for konstruktiv konfrontasjon og diskusjon? Er tilliten mellom styremedlemmene høy? Eller er det underliggende spenninger i styrets relasjoner, som ikke kan diskuteres?

Hvor viktig er det med uavhengig og jevnlig evaluering av styrene? Kan selvevaluering være nyttig i det hele tatt, og i så fall under hvilke betingelser?

Velkommen til temalunsj og hør Per Otto Dyb, Mette Krogsrud og Gisele Marchand dele sine erfaringer om styreevalueringer, som konsulent og fra lederposisjoner i toppledelse, styrer og valgkomitéer

Klikk her for for mer informasjon og påmelding.

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes