Velkommen til Styresekretærforum 15.11.18

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos Styreinstituttets medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. Torsdag 15. november inviterer Storebrand til samling med fokus på NUES sin nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

942604000942604000

Styresekretærforum 
Torsdag 15. november 11:30 – 14:00
Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har foreslått en rekke endringer i sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Forslagene har vært ute på høring, og det forventes at en ny anbefaling vil publiseres i oktober. Bakgrunnen for endringsforslagene er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

På Styresekretærforum 15. november vil leder av NUES, Halvor Sigurdsen, fortelle om endringene og åpne for diskusjon om hva disse betyr for styrearbeid fremover. I tillegg vil porteføljeforvalter i Storebrand, Hans Thrane Nielsen, holde et innlegg om eierdilemmaer på Oslo Børs. 

Les mer og meld deg på her!

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes