Tidligere arrangementer

Sted:Hotel Continental
Innledere:Nicolai Tangen, AKO Capital Torkell Eide, porteføljeforvalter AKO Capital Kim Wahl,
Investeringsfondet AKO Capital, med Nicolai Tangen i spissen, har vært en suksess siden oppstarten i 2005. Tirsdag 24.september kommer Nicolai Tangen sammen med Torkell Eide, porteføljeforvalter i AKO og med to professorer fra LSE for å fortelle oss om hva AKO vektlegger og vurderer i sin eierskapsstrategi.
Sted:Hotel Continental (Møterom 1)
Innledere:Ole Jacob Sunde, Styreleder, Schibsted Tor Olav Mørseth, CEO, Digital Norway Ingunn Midttun Godal, Global Director, DNV Business Assurance Jon Jahren, Senior Data&AI Analyst i Microsoft
Styreleder i Schibsted Ole Jacob Sunde følger opp sitt innlegg og debatt i Aftenposten 11. og 30.april «Hvis data er den nye oljen, hvem eier denne dataen?» om behovet for en nasjonal datastrategi for å sikre eierskap og strategisk utnyttelse av det norske dataråstoffet.
Sted:Hotel Continental, Oslo (Teatersalen 1)
Innledere:Grace Skaugen Thomas Thune Andersen Fredrik Baksaas Eivind Reiten
Fire svært erfarne styremedlemmer med lang fartstid i toppledelse og i styrer både i Norge og utlandet deler hvilke trender de har observert, hvilke forskjeller som eksisterer mellom land i Europa og Norge, og reflektere over hva vi må lære og forberede oss på.
Sted:Hotel Continental, Oslo (Salen)
Innledere:Børsdirektør Bente Landsnes og Knut Brundtland, konsernsjef for ABG Sundal Collier
I starten av april anbefalte Finanstilsynet både Euronext og Nasdaq som mulige eiere av Oslo Børs. Kanskje har vi akkurat når temamøtet gjennomføres 15.mai, fått vite hvilken av de to kjøperne som er valgt. Hva kan denne endringen innebære for Oslo Børs sin fremtid?
Sted:L42, rue de la Loi 42, Brussels
Global challenges like social inequality and environmental sustainability have spurred a deep reflection across the international community on how to rebuild trust in the economy. Policy-makers and business community agree on the need to re-align societal and corporate interests, thus ensuring the sharing of the costs and the benefits of the transition to a sustainable economic paradigm.
Sted:Hotel Continental (Teatersal 1)
Innledere:Jo de Vliegher, CIO for Hydro ASA Terje Knutsen, EVP Sales and Marketing for Yara ASA Trond Runar Hagen, forskningssjef SINTEF Lene Diesen og Morten Meier, Microsoft
Velkomment til temamøte om nye muligheter og risikoer som følger av kraftfulle teknologier som maskinlæring, droneteknologi og intelligente materialer. Hva skjedde egentlig i Hydro nylig , og hvordan håndterte de dette cyberangrepet?
Sted:Grand Hotel, møterom Hambro
Innledere:Odd Arild Grefstad, CEO, Storebrand Runar Hollevik, CEO Norgesgruppens Reynir Indahl, Managing Partner Summa Equity Mette Krogsrud, Managing Director KornFerry/Schibsted Kjell Terje Ringdal, CEO RetoRingdal AS Ylva Lindberg
Har vi nådd et vendepunkt i hvor investeringene går? Følger investeringene mer de virksomhetene som bygger sin virksomhet på miljø og sosialt ansvar, eller er det bare unntaksvis?
Sted:Grand Hotel, møterom Hambro
Tirsdag 9. april er det klart for årsmøte for Norsk Institutt for Styremedlemmer med påfølgende Årskonferansen 2019 - ESG: Mål eller mening?
Sted:At L42 in Brussels, Belgium (rue de la Loi 42)
Innledere:Se draft program for detaljer om innledere tilgjengelig nederst på denne siden.
The European Confederation of Directors' Associations (ecoDA) inviterer til et 2-dagers kompetansehevingsprogram for profesjonelle styremedlemmer i Brussels, 7-8. mars 2019. Foreløpig program er nå klart, og påmeldingen er åpen for alle Styreinstituttets medlemmer
Sted:Grand Hotel, møterom Fritzner
Innledere:Torgrim Reitan, Equinor
22-25. januar går World Economic Forum 2019 av stabelen i Davos med tema "Shaping a New Architecture for the Next Wave of Globalization".
Sted:Grand Hotel, møterom Fritzner
Innledere:Thorhild Widvey, Karen Sund og Ragnar Sjoner, samt Stig Berge og Andreas Meidell fra Advokatfirma Thommessen.
Styreansvar og ansvarsforsikring: Hva bør man tenke på, og hva er erfaringene? Hvordan virker ansvarsforsikring for styrer og hva må man passe på?
Innledere:Sheenagh Gordon-Hart, Independent director, Partner at The Directors’ Office; Peter Swabey FCIS, Policy & Research Director, ICSA: The Governance Institute; Benoît van den Hove, Euronext, Head of Listing Brussels.
The board of directors has a vital role to play in the era of digital transformation. The culture change and digital tone has to come from the top while boards also have to find new ways of working to improve efficiency and professionalism.
Sted:Grand Hotel, møterom Hambro
Innledere:André Årnes, Chief Security Officer for Telenor Group, og assisterende professor ved NTNU Ole Tom Seierstad, Chief Security Advisor Microsoft Norge Eldar Lorentzen Lillevik, leder Cybersikkerhet, PwC Norge.
Viktigheten av cybersecurity er ingen hemmelighet for alle som har åpnet en avis eller deltatt i et styremøte, men hvorfor blir ikke mer gjort for å beskytte forretningskritisk informasjon?
Sted:Hotel Continental, møterom 1
Innledere:Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, Hydro
Etter at brasilianske myndigheter tvang Hydro til å halvere produksjonen ved Alunorte-anlegget i begynnelsen av mars, har selskapet jobbet på spreng for å få avgjørelsen omgjort. Fredag 23. november inviterer vi til frokostmøte om Hydros erfaringer i Brasil med konsernsjef Svein Richard Brandtzæg som innleder.
Sted:Storebrand, Professor Kohts vei 9, Lysaker
Innledere:Lars Løddesøl, Group CFO i Storebrand Halvor Sigurdsen, Fagleder næringsjus i NHO og leder av NUES Hans Thrane Nielsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management AS og medlem i NUES
Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos Styreinstituttets medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. Torsdag 15. november inviterer Storebrand til samling med fokus på NUES sin nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
Sted:Grand Hotel - møterom Fritzner
Hvorfor går så store midler til PE-selskapene, lykkes de bedre enn børsnoterte selskap eller skyldes det at de kan arbeide uavhengig uten de krav til eksponering og rapportering som børsnoterte selskap har? Torsdag 1. november inviterer vi til temamøte med Frode Strand-Nielsen fra FSN Capital Partners og Christian Berg, CFO i Wilh. Wilhelmsen
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Tone Lunde Bakker, Valgkomiteen, Equinor Terje Venold, Valgkomiteen, Norsk Hydro Anders Skjævestad, Valgkomiteen Telenor
I takt med den økende erkjennelsen av styrenes rolle og betydning, blir en dyktig og uavhengig valgkomité en stadig viktigere forutsetning.
Sted:L42, rue de la Loi 42, 1040 Brussels
The European Confedeation of Directors’ Association (ecoDa) has developed a European module for directors and supervisory board members seeking to gain a European perspective on board functioning and corporate governance. All members of Norwegian Institute of Directors are welcome to sign up for a to a 2-day training session in Brussels, 10-11 October 2018
Sted:Grand Hotel, møterom Dronningen
Innledere:Reier Søberg, departementsråd for Nærings- og fiskeridepartementet og Leif Teksum som nylig har gått fra styrelederposisjon i statlig deleide Yara til fordel for styrelederverv i private bedrifter.
Statlig eierskap er betydelig i norsk næringsliv, men verdien og nytten for norsk næringsliv er stadig gjenstand for debatt. Torsdag 20. september inviterer vi til temamøte om statlig styring, embetsverkets rolle, balansen statlig-privat eierskap i bedrifter og om forholdet til styrene.
Sted:Grand Hotel, Oslo
Innledere:Harald Norvik, tidligere styreleder for Telenor og CEO for Statoil - Harald Stavn, ansattvalgt i Telenors styre - Terje Utstrand, ansattvalgt i Orklas konsernstyre siden 2012 - Knut Dyre Haug, 10 års erfaring som ansattvalgt i Storebrands styre.
Kan ansattvalgt representant i styret gi en merverdi? Når skjer det, og hvordan kan de selv og aktørene rundt bidra til et godt samspill? Hvilke erfaringer har vi om situasjoner hvor det ikke går så bra, - og hva skyldtes det?
Sted:Grand Hotel, møterom Hambro
Innledere:Per Otto Dyb, styrenestleder Veidekke m.fl., Gisele Marchand, styremedlem i Gjennsidige Forsikring, Norgesgruppen m.fl og Mette Krogsrud, Daglig leder, Korn Ferry Norway
Hva er status og erfaring fra styreevaluering i norske bedrifter? Styrene skal både bli dyktigere i det de gjør, de skal lære og de skal gjennom endringer i styret tilføres ny kompetanse.
Sted:Grand Hotel, Møterom Gerhardsen
Innledere:Henrik Linnestad, strategirådgiver i Microsof, Tune Marschall, seniorpartner i QVARTZ og Hans Erik Vatne, Chief Technology Officer I Hydro.
Hva tenker norske selskaper om digitale muligheter og trusler? Og hva gjør de? Tjenesteytende næringer var de første som både ble truet og så muligheter i digital disrupsjon, og mange har utviklet nye forretningsmodeller og nye konsepter. Men digital transformasjon berører i høyeste grad også de kapitaltunge industriene i Norge.
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere:Gunn Wærsted, styreleder for blant andre Telenor og Petoro, og Dag Mejdell, styreleder for Hydro og flere.  
Mandag 9. april er det klart for årsmøte for Norsk Instiutt for Styremedlemmer med påfølgende årskonferanse hvor vi sammenfatter og går videre på årets gjennomgående tema om faste og midlertidige styrekomitéer.
Sted:Grand Hotell, Oslo - Møterom Hambro
Innledere:Rita Granlund, Partner, PwC Stig Lund statsautorisert revisor og partNer, PwC Karin Bing Orgland, styreleder og leder for revisjonskomitéer Trond Berger, CFO, Schibsted ASA
Hva er de viktigste temaene på revisjonsutvalgets arbeidsplan, og når skal det behandles? Hvordan oppnå godt samarbeid med administrasjonen? Og hvilket samspill med internrevisjon og internkontroll?
Sted:L42, rue de la Loi 42, Brussels
The importance of stimulating shareholder engagement towards more of sustainability and long-termism, is a priority of the EU.
Sted:Brussels
Innledere:Se draft program tilgjengelig nederst på siden for detaljer om innledere.
The European Confederation of Directors' Associations (ecoDA) inviterer til et 2-dagers kompetansehevingsprogram for proffesjonelle styrearbeidere 15-16 mars 2018 i Brussel. Foreløpig program er nå klart, og påmeldingen er åpen for alle Styreinstituttets medlemmer.
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Hambro)
Innledere:Martin Skancke og Tore Olaf Rimmereid
Ingen verdiskaping uten risiko! Men hvilke risiki er akseptable, og i hvilken grad? Risikoutvalg er lovpålagt i finansforetak, men problemstillingene knyttet til risiko gjelder for de fleste virksomheter - vanligvis uttrykt ved risiko = sannsynlighet ganger konsekvens.

Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere:Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether og styreleder i blant annet NRK, Hafslund og Kolonial, Birger Magnus, og partner i A20 Partners Torbjørn Overholt
Hvordan får man effektive, nyanserte, åpne diskusjoner i styret – og av høy kvalitet? Hva er beste praksis – hva er utfordringene? Styreleders agering er helt klart avgjørende, men hvordan bidrar de andre styremedlemmene, - og administrasjonen?
Sted:Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere:Jon Hindar, Styreleder Norsk Institutt for Styremedlemmer, Klaveness Marine Holding AS, Petrus Holding AS m.fl og Christer Grönberg, HR direktør i Orkla.
Kompensasjonskomiteen arbeider med vurdering av lønn og incentiver, særlig til ledende personell. De får innsikt i og betraktninger om lederes kvalitet og potensiale, de diskuterer opsjonsordninger der det finnes, og andre former for belønning. Presentasjon fra seminaret nå tilgjengelig!
Sted:Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere:Jon Hindar, Styreleder Norsk Insitutt for Styremedlemmer og arbeidsgruppen for "Styresekretæren - hovedoppgaver og beste praksis" v/Lisbeth Johansen Kvam, Leder virksomhetsstyring og -strategi i Folketrygdfondet og Elisabet Landsend, styresekretær for OBOS-banken AS og for Block Watne AS.
I forbindelse med lanseringen av «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis, inviterer vi til temalunsj, erfaringsutveksling og diskusjon rundt styresekretærrollen tirsdag 7. november 12:00-13:30.
Sted:Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere:Lars Hjermann, Managing Director, DNB Markets Investment Banking Division,Preben Stray, Director, Investment Banking Division, DNB Markets, Frode Foss, nylig avgått CFO i Norwegian Air Shuttle og Klaus-Anders Nysteen, investor og seniorrådgiver, Nordic Capital
-Vi kommer til å fortsette å redusere utlånsvolumet i de sykliske bransjene, sa DNB-sjef Rune Bjerke til Finansavisen 13 juli i år. Siden 2016 har DNBs totale utlån til olje- og shippingbransjen falt fra 158 milliarder kroner til 114 milliarder, en nedgang på 11 prosent. Presentasjon fra seminaret nå tilgjengelig!
Sted:Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere:Rita Granlund, PwC, Geir Haglund, PwC og Karin Bing Orgland
Ny revisorlov basert på EU-reglene har allerede begynt å få betydning for norske styrers og revisjonsutvalgs arbeid. Hva må de forholde seg til, - og når? Hva med overgangsreglene? I I samarbeid med PWC ønsker vi velkommen til temalunsj:
Innledere:Sonia Cambier, Global Head of Insurance & Prevention, Solvay; Fredrik Erixon, Director, ECIPE, and Carolyne Spackman, Vice President/Chief Economist of Country Risk, AIG, Jan Wesseldijk, board member of ecoDa, board member of NCD. Moderated by: Jo Willaert, President of FERMA, Corporate Risk Manager, Agfa-Gevaert.
The increasingly rapid evolution of the global context will continue to affect international trade in the near future. Multinational organisations have embraced globalization for decades, but threats of increasing protectionism and the fast pace of political changes, are challenging the foundation of a global economy based on free trade, multilateral agreements and political stability.
Sted:Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere:Næringslivets sikkerhetsråd samt Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC og André Årnes, PhD er Senior Vice President og Chief Security Officer for Telenor Group og Associate Professor ved NisLab ved NTNU.
FAGSEMINAR 14. JUNI: I en stadig mer dataintensiv kontekst, vil styrene i økende grad bli stilt ansvarlige for tilstrekkelig cybersikkerhet. Nye EU-regler er også underveis. Nå må styrene engasjere seg i risikovurdering og relevante tiltak.
Sted:Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo
I samarbeid med Styreinstituttet har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Dette kurset gir deg den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:HOVEDINNLEGG: Frode Ødegård PANEL: Espen Asheim, Erik Nelson, Silvija Seres
Vi viderefører temaet digitalisering fra fjorårets årskonferanse: Hør Frode Ødegård fra Post-Lean Institute i Silicon Valley snakke om styrenes rolle i de store, pågående innovasjonene og transformasjonene.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Olaug Svarva fra Folketrygdfondet og Anders Skjævestad, leder for nominasjonskomiteen i Telenor, m.fl.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef Norsk Hydro Lars Christian Bacher, EVP Development and Production International, Statoil
Svein Richard Brandtzæg fra Norsk Hydro og Lars Christian Bacher fra Statoil deler sine refleksjoner etter årets World Economic Forum. Backer vil sammenholde med inntrykk fra Munich Security Congress, som fant sted i februar.
Sted:L42 Business Center & Workspace, rue de la Loi 42, 1040 Brüssel, Belgia
2-dagers kurs for styremedlemmer som ønsker å få et europeisk perspektiv på styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse. Kurset arrangeres i Brüssel av ecoDa - European Confederation of Directors' Associations.
Sted:Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo
I samarbeid med Styreinstituttet har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Dette kurset gir deg den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har.
Sted:Hotell Continental, Oslo
Innledere:Lucy McGee, Korn Ferry Knut Olav Rød og Jens Jenssen fra Boston Consulting Group PANEL: Walter Qvam, Grace Skaugen, Jens Jenssen
Å finne rett toppleder er styrets fremste oppgave. Men like viktig er det å sette gode rammer for hvordan administrasjonen skal kunne bygge et korps av dyktige ledere som har evner og erfaring til å ta på seg sentrale roller i fremtiden. Hvordan arbeider selskaper med etterfølgerplanlegging?
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotell Continental
Innledere:Siri Hatlen, styreleder Sevan Marine ASA Leif Teksum, styreleder Yara ASA Stig Berge, Thommessen
Temaet interne granskninger - dvs. granskninger som iverksettes av selskapet selv - har (dessverre) blitt stadig mer aktuelt for flere norske selskaper. Dette leder naturlig nok til en rekke spørsmål styret må ta stilling til, som: hva er FORMÅLET med granskningen, NÅR bør man sette i gang en granskning, hva/hvem skal granskningen omfatte, valg av eventuelle rådgivere, når varsles børs, eventuelt Økokrim, etc...
Sted:Microsoft, Lysaker Torg
Innledere:Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør VIRKE John Henrik Andersen, Teknologidirektør Microsoft Knut Olav Rød & Dag Fredrik Bjørnland, Partners and Managing Directors in The Boston Consulting Group Lars Rønning, Analysesjef, Helse Sør-Øst RNF Eilert Hanoa, Direktør SW & SMB Visma
Verdien av digital kompetanse er uomtvistelig. Sammenhengen mellom overgang til digitale forretningsmodeller og høyere inntekter, lønnsomhet og selskapsverdi er grundig påvist, og temaet står høyt på lista for de fleste toppledere. Likevel viser internasjonal forskning at selskapenes styrer ligger langt bak ledelsen med hensyn til å prioritere og forfølge digitale muligheter. Det vil vi gjøre noe med:
Sted:Statoil, Martin Linges vei 33, 1364 Fornebu
Innledere:T.B.D
Tema ikke fastsatt
Sted:Hotell Continental
Innledere:Svein Aaser Harald Stanghelle
Aksjonærstrukturen på Oslo Børs skiller seg fra mange andre land i Europa - og verden for øvrig - ved at den norske staten eier en betydelig andel av verdiene. Eierskapet forvaltes og utøves av respektive eierdepartementer og anses - så langt - for å være svært vellykket. Et særlig viktig prinsipp er maktfordelingen mellom Storting og Regjering, samt respekten for selskapenes integritet som børsnoterte selskaper.
Sted:Oslo Børs, Tollbugt. 2, Oslo
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotell Continental
Innledere:Cecilie M. Vanem, storkundedirektør i Microsoft Norge AS Ole Jacob Sunde, styreleder Schibsted ASA Silvija Seres, styremedlem Nordea AB, medlem av valgkom. Telenor ASA Sara Öhrvall, styremedlem Investor AB
I disse dager kan det virke som om alt er digitalt: «Digitalt innfødte….eller digitale analfabeter». «Digital transformasjon og digitale brudd - disrupsjon». «Digital økonomi og digital kompetanse». Den fjerde industrielle revolusjon har visstnok startet. Så hva innebærer egentlig dette for styrets strategiarbeid? Hva gjør et styre digitalt, og hvorfor spiller det noen rolle om de er det?
Sted:Hotell Continental
Innledere:John Knight, EVP Global Strategy & Business Development Statoil ASA Christian Rynning-Tønnesen, Konsernsjef Statkraft Trond Ingebrigtsen, leder av PWC Advokat
The World Economic Forum 2016 fant sted i Davos 20.-23. januar. Norsk Institutt for Styremedlemmer inviterer til temafrokost for å debattere hvilke lærdommer, tanker og eventuelle konklusjoner vi kan/bør ta med oss inn i norske styrerom.
Sted:Hotell Continental
Innledere:Martin Skancke, leder risikoutvalget Storebrand ASA og Kommunalbanken, medlem av revisjonsutvalget Storebrand ASA Ingjerd Blekeli Spiten, Viseadministrerende direktør Microsoft Norge AS
Det er gjerne styret som beslutter store, kostnadskrevende og komplekse IT investeringer. Men hvordan foregår risikostyringen av implementeringen? Hva er styrets rolle i oppfølgingen? Hva bør være sjekkpunkt/milepæler underveis, hvilke spørsmål bør styret stille, og har styrets medlemmer nok - og riktig - kunnskap?
Sted:Folketrygdfondet, Haakon VII's gate 2
Innledere:Olaug Svarva, Administrerende direktør Folketrygdfondet Lisbeth Johansen Kvam, leder virksomhetsstyring og -strategi, Folketrygdfondet
Valgkomiteordningen er ikke lovpålagt, men anbefales av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsrett (NUES). Det finnes likevel (eller kanskje nettopp derfor?) ingen eksakt beskrivelse av anbefalt arbeidsmåte for valgkomiteen. Ei heller hva som skal/bør være styresekretærens oppgave og rolle.
Sted:Theatersalen, Hotell Continental, Stortingsgt 24/26
Innledere:Morten T. Hansen, professor University of California, Berkeley og INSEAD Adam Ikdahl, Managing Partner BCG Sør Afrika Øystein Løseth, Styreleder Statoil Birger Magnus, Styreleder Storebrand, Hafslund, NRK Møteleder: Finn Bjelke
Usikkerhet, kaos, (u)flaks.... Hva gjør at noen selskaper blomstrer og presterer bedre enn andre i en stadig mer turbulent verden? Hvilke ledelsesprinsipper må ligge til grunn, og hvordan kan styret bidra til at ledelsen skaper ekstremt gode resultater? Morten T. Hansen, Professor ved University of California, Berkeley og medforfatter av boken "Great by Choice" presenterer sin forskning. Øystein Løseth, styreleder Statoil ASA og Birger Magnus, styreleder Storebrand ASA deler sine tanker og erfaringer fra et styreperspektiv. Adam Ikdahl, leder av BCG, Sør Afrika beskriver globale megatrender i forhold til styrets arbeid. Finn Bjelke er møteleder.

Sted:Brüssel, Belgia
Innledere:Last ned program
To-dagers kurs for europeiske styremedlemmer - organisert av ecoDa, i samarbeid med INSEAD.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Harald Norvik, Styremedlem PGS ASA Reier Søberg, departementsråd NFD
"Som styremedlem må man forstå at statens som eier er en annerledes eier", er det blitt sagt. Det betyr ikke at styrets ansvar er et annet, men at styrets medlemmer må forstå at staten som hel- eller deleier kan ha andre prioriteringer enn rent kommersielle. Harald Norvik og Reier Søberg innleder til debatt.
Innledere:Sverre Thyrhaug, Adm dir Advokatfirmaet Thommessen Kim Dobroven, Partner, Advokatfirmaet Thommessen
Styrets ansvar overfor selskapet og aksjonærene aktualiseres ved "fiendtlige" oppkjøp. I lys as av erfaringer fra oppkjøpskamper i børsnoterte selskaper i senere tid vil seminaret drøfte, fra et rettslig og markedsperspektiv, hvordan målselskapets styre kan ivareta aksjonærenes verdier.

Sted:OBOS, Hammersborg Torg 1
Innledere:Martin Mæland, Konsernsjef i OBOS
Martin Mæland erfaren styreleder, styremedlem og konsernsjef i OBOS deler sine erfaringer om godt styrearbeid og betydningen av styresekretærens arbeid.
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotell Continental, Oslo
Innledere:Benedicte Fasmer, styreleder Oslo Børs, Olaug Svarva, adm dir Folketrygdfondet og Grace Skaugen, styremedlem Orkla ASA, Christina Stray, advokat Folketrygdfondet, Turid E. Solvang, daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer
Investorer viser en økende interesse for en tettere dialog med styret i selskapet, og det blir stadig viktigere for styrene å forstå hvordan de skal forholde seg til ulike typer eiere. Eksempelvis eies rundt en tredjedel av verdiene på Oslo Børs av utenlandske investorer, som ønsker å utøve et aktivt eierskap, blant annet ved å avgi stemme på generalforsamlingen. Ofte foregår dette ved bruk av såkalte Proxy advisors med definerte stemmegivningsprinsipper. 
Sted:Goethe-Institut Brussels, Rue Belliard 58, 1040 Brüssel, Belgia
Join ecoDa’s 10th anniversary event and the debate on how professionalism of directors can be improved!
Sted:Oslo Børs, Tollbugt. 2, Oslo
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:AXA Belgium, Boulevard du Souverain 25, Vorstlaan 25, Brussels
Innledere:Frank Koster, CEO of AXA Belgium Michèle Sioen, Chairwoman of FEB/VBO Marianne Thyssen, EU Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility Karel De Baere, Managing Partner of PWC Belgium Cécile Coune, Co-chairwoman of EWoB Sonja Rottiers, Chairwoman of Women on Board
Women on Board, Belgium and European Women on Boards (EWoB) are pleased to invite you personally to an exclusive event to celebrate Women on Board’s fifth anniversary and European Women on Boards Network, project co-funded by the European Union.

Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:John Knight, EVP Global Strategy & Business Development Statoil ASA Karen Helene Ulltveit Moe, Professor Universitetet i Oslo og Rita Granlund, Partner, PWC
The World Economic Forum arrangeres i Davos 21. - 24. januar 2015. Norsk Institutt for Styremedlemmer inviterer til temalunsj for å debattere hvilke lærdommer, tanker og eventuelle konklusjoner vi kan/bør ta med oss inn i norske styrerom.
Sted:Grand Hotel, Stockholm, Sweden
Innledere:Espen Eide, Managing Director, World Economic Forum Dennis Nally, Global Chairman, PwC. Carl Bildt, Former Foreign Minister of Sweden and Former Prime Minister of Sweden
I samarbeid med World Economic Forum inviterer PWC Styreinstituttets medlemmer til Post Davos Nordic Summit.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Tore Olaf Rimmereid, nestleder i styret og leder av Revisjonsutvalget DNB ASA Eli Moe-Helgesen, Partner PWC Bente Sverdrup, Revisjonsdirektør Gjensidige ASA
Ordningen med revisjonsutvalg i styret har vært lovpålagt siden 2010, det kommer stadig nye lover som regulerer styrets arbeid. Nylig oppdatering av 8th European Company Law Directive medfører blant annet at omfanget av revisjonsutvalgets arbeid øker og at kravet til utvalgsmedlemmenes kompetanse utvides.Sted:Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Innledere:Per Lekvall, Prosjektleder, The Nordic Governance Model Svein Rennemo, Styreleder Statoil ASA Harald Norvik, Nestleder Petroleum Geo Services ASA Mimi Berdal, Styremedlem Interoil Exploration and Production ASA
Det fellesnordiske prosjektet The Nordic Corporate Governance Model er støttet av BA-HR, Folketrygdfondet, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra norsk side. Sammen med Styreinstituttet inviterer vi til frokostmøte, med nordisk eierstyring og selskapsledelse som tema.
Sted:Schibsted ASA
Innledere:Jo Christian Steigedal, Styresekretær Schibsted ASA Elise Lindbæk, Styresekretær Eksportfinans ASA
I motsetning til f.eks. selskaper i UK er ikke norske selskaper forpliktet til å ha en styresekretær (Company Secretary). Utforming av rollen og krav til kompetanse er derfor svært varierende, men i svært mange tilfeller vi styresekretær ha bakgrunn som jurist. Styresekretærforum ønsker å diskutere om dette er en ønsket kombinasjon, eller om det er annen type kompetanse som egner seg.
Sted:Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotell Continental, Oslo
I forbindelse med suppleringsvalg til styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer, avholdes ekstraordinært årsmøte fredag 7. november kl. 11.55 - kl. 12.00.
Sted:Hotell Continental
Innledere:Monica Mæland, Statsråd Nærings- og Fiskeridepartementet Svein Richard Brandtzæg, Konsernsjef Norsk Hydro ASA Odd Arild Grefstad, Konsernsjef Storebrand ASA Magne Hovden, Direktør Personell og Organisasjon, Statoil ASA Kjerstin Braathen, Konserndirektør Bedriftsmarked DNB ASA Kristin Skogen Lund, NHO-direktør Grace R. Skaugen, Styreleder Norsk Institutt for Styremedlemmer Turid E. Solvang, Daglig leder Norsk Institutt for Styremedlemmer
I Europa og store deler av verden er det en stadig voksende anerkjennelse av og aksept for at økt andel kvinner i selskapenes styrer og toppledelse fører til bedre beslutninger, og at det derfor simpelthen er sunn fornuft å gjøre bruk alle tilgjengelige talenter. Magne Hovden, Svein Richard Brandtzæg, Kjerstin Braathen og Odd Arild Grefstad utveksler tanker og erfaringer om hva som skal til for å bedre kjønnsbalansen i toppledelsen i norsk næringsliv selskaper.
Sted:Thon EU Hotel, rue de la loi 75 in Brussels
Innledere:In Cooperation With INSEAD
ecoDa [the European Confederation of Directors' Associations, acting as the European Voice of Directors,] has developed a European module for Directors and supervisory board members seeking to gain a European perspective on board functioning and corporate governance.
Sted:Hotell Continental
Innledere:Olaug Svarva, Adm. Dir. Folketrygdfondet Dag Opedal, Styremedlem Telenor ASA
Investorene forventer at styret og ledelsen fastsetter selskapets kapitalbehov og -allokering basert på tydelige finansielle mål og kriterier, som blant annet kapitalavkastning, vekst og kapitalkostnad tilpasset selskapets overordnede strategi. Finansielle målsettinger gir økt kapitaldisiplin, samtidig som tydelig kommunikasjon av disse til markedet verdsettes høyt - bokstavelig talt. Et godt eksempel er Statoils presentasjon av sin finansielle strategi i vinter, som sendte aksjekursen opp.
Sted:Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Preben Stray, Senior Vice President Capital Markets, DNB Markets Nils Petter Dybvik, CFO Wilhelsen Holding og styremedlem i Wilh. Wilhelmsen ASA
Bankene, både i Norge og EU møter stadig strengere kapitalkrav, og selskapene må i økende grad vurdere andre finansieringskilder, blant annet for videre vekst. Obligasjonsmarkedet er en slik kilde, og stadig flere norske selskaper velger å utstede obligasjonslån. Hvordan kan styret sikre en effektiv og hensiktsmessig bruk av dette markedet?
Sted:DNB, Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30
Innledere:Øystein Larsen Indrevær, Direksjonssekretær DNB ASA Silvija Seres, medlem av Valgkomiteen Telenor ASA
I disse dager er valgkomitéene i ferd med å avslutte jakten på de beste hodene som skal stemmes inn av aksjonærene på vårens generalforsamlinger. Mer enn 500 styremedlemmer skal velges i over 180 børsnoterte selskaper.

Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Helena Morrissey, CEO Newton Investment Management and 30% Club founder Julie Margrethe Brodtkorp, State secretary, Office of the Prime Minister of Norway Tony Manwaring, CEO Tomorrows Company Elisabeth Brochman, Owner Hotel Continental, Oslo
Some would hold that gender quota legislation took Norwegian women on a fast track to the board room. But while women have claimed their board room chairs and hold strong positions in political parties, government, NGOs etc., the number of female top managers in the Norwegian corporate world remains depressingly low. We would like to move beyond the debate about glass ceilings and sticky floors, and challenge the BoDs and CEOs: What can you do to increase the number of female top managers?
Sted:Oslo Børs
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Thon Hotel EU, Brüssels
Innledere:Jeroen Hooijer (Head of Unit, Corporate Governance, Social Responsibility, European Commission), Torben Ballegard Sorensen (Board Member Electrolux, Pandora and Egmont Publishing), Bernd Rummel (Principle Policy Expert, European Banking Authority), Dominic Schofield (Senior Client Partner, Korn Ferry), Peter Montagnon (Associate Director, IBE), Mike Everett (Governance & Stewardship Director, Standard Life Investment), Marianne Johnsen (The Norwegian Institute of Directors, Chair of the Nomination Committee of listed companies), Krista Walochik (AESC), Agnès Touraine (new IFA's chair), Marie-Jeanne Chevremont (Chair of ILA), Turid Elisabeth Solvang (The Norwegian Institute of Directors), Patrick Zurstrassen (ecoDa's chair) and Lars-Erik Forsgårdh (Chair of the Swedish StyrelseAkademien).
Boards' diversity has been one of the key topics in Corporate Governance over the last year and might remain high on the agenda until the formal adoption of the gender balance initiative by the Council.
If the method chosen to promote gender diversity has been controversial, there was a common recognition that a more diverse board bring a broader range of perspectives, insights, and views in relation to issues affecting the organization.
Sted:Oslo Børs
Innledere:Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management Bente Landsnes, Oslo Børs Panel: Leiv Askvig, Valgkomiteen Orkla ASA Ole Jacob Sunde, Styreleder Schibsted ASA Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management
Styrene har store fullmakter og bærer et tungt ansvar for å skape verdier på vegne av aksjonærfellesskapet, samtidig innebærer eierstrukturen på Oslo Børs at aksjonærene i liten grad er direkte representert i styrerommet. Mens det er etablert en velfungerende praksis for dialogen mellom aksjonærene og ledelsen, kan ikke det samme sies for aksjonærene og styret.
ecoDa [the European Confederation of Directors' Associations, acting as the European Voice of Directors,] has developed a European module for Directors and supervisory board members seeking to gain a European perspective on board functioning and corporate governance.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Karen Helene Ulltveit-Moe Haavard Abrahamsen, Adm Dir PWC Norge
The World Economic Forum arrangeres i Davos 22. - 25. januar 2014. Norsk Institutt for Styremedlemmer inviterer til temalunsj for å debattere hvilke lærdommer, tanker og eventuelle konklusjoner vi kan/bør ta med oss inn i norske styrerom.
Sted:Grand Hotel, Stockholm, Sweden
I samarbeid med World Economic Forum inviterer PWC Styreinstituttets medlemmer til Post Davos Nordic Summit.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Jon Hindar, CEO Cermaq ASA Eli Moe-Helgesen, Partner PWC
Den 9. april 2013 ble det vedtatt endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven). Den nye § 3-3c i regnskapsloven gir store foretak en plikt til å rapportere «hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon». Rapporteringsplikten i § 3-3c trer i kraft allerede 1. juni 2013, med virkning for regnskapsåret 2013.
Sted:Næringslivets Hus, Oslo
Innledere:Inge K Hansen og Danielle Zhang
Sted:Litteraturhuset, Oslo
Innledere:Terje Vareberg (styreleder i Norsk Hydro) Hege Sjo (styremedlem i Marine Harvest og Wijl. Wilhelmsen) Reynir Indahl (partner Altor Equity Partners)
Sted:KLP; Dronning Eufemias gate 10
Innledere:Harald Norvik, styremedlem Norsk Institutt for Styremedlemmer Ida Mo, styresekretær KLP
Styresekretæren spiller en viktig og ofte undervurdert rolle for godt styrearbeid. Vi inviterer derfor medlemer av vårt styresekretærforum til å debattere sin rolle og dele sine erfaringer. Harald Nordvik deler sine tanker og erfaringer om styresekretærensrolle fra styre- og ledelsesperspektiv.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:John Hurrell, C.E.O. AIRMIC Pat Cleverly, Director of Research, Strategy and Policy, Tomorrows Company Panel: Svein Rennemo, Grace Skaugen, Olaug Svarva andThomas Wilhelmsen
The Airmic/Cass Business School report "Roads to Ruin" .....investigates the origins and impact of over twenty major corporate crisis over the last decade. The report gives a rich source of lessons to be learned, and defines seven key risk areas .....that can pose an existential threat to any firm that fails to recognize and manage them.
Sted:Oslo Børs
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.

Sted:Hotel Continental
Innledere:Birger Magnus, Styreleder Storebrand ASA Terje Venold, Leder Valgkomiteen, Storebrand ASA
Styreevalueringen gjennomføres i de fleste styrer, men med varierende kvalitet og omfang. Evalueringen er et svært viktig verktøy, både henblikk på å forbedre/effektivisere styrets arbeid og også som grunnlag for nominasjonskomiteens arbeid. Det finnes svært mange og varierende systemer, skjemaer og metoder for dette arbeidet, men mye tyder på at kvaliteten av resultatet i større grad er avhengig av PROSESSEN enn av de konkrete spørreskjemaene.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Øyvind Eriksen, Konsernsjef Aker ASA Reier Søberg, Departementsråd, Nærings- og Handelsdepartementet
Vurdering og valg av styremedlemmer har tradisjonelt foregått i relativt lukkede prosesser, men økt fokus på styrets arbeid og styrets sammensetting har også ført til økt krav om åpenhet om rekruttering av styremedlemmer. 12. september gir Øyvind Eriksen, Administrerende direktør i Aker ASA og Reier Søberg, Departementsråd i Næringsdepartementet et innblikk i hvordan slike prosesser kan og bør foregå i selskaper med dominerende majoritetseiere.
Sted:Oslo Børs
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.
Sted:Hotel Continental
Innledere:Anne Carine Tanum, Styreleder DNB ASA Else Bugge Fougner, Styreleder Kommunalbanken ASA Elisabeth Rocher, Ernst & Young, tidligere Økokrim
....er det kanskje for sent? Hvordan sikrer styret at man er på banen FØR granskning blir nødvendig, og hvordan bør styret opptre når granskningen er et faktum?
Sted:Oslo Børs
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap.

Kurset er fulltegnet. Noen ledige plasser på kurs 27. august og 22. oktober
Sted:Statkraft, Lilleakerveien 6
Innledere:Benedikte Bjørn, Styresekretær Statoil ASA Turid Solvang, Daglig leder Styreinstitutt
Sted:Oslo Børs
Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap. Kurset er fullbooket.
Sted:Oslo Børs, Tollbugt. 2, Oslo
Innledere:Terje Vareberg, styreleder Norsk Hydro, Svein Aaser, styreleder Telenor, Lars Oxelheim, professor ved Institutet för Ekonomisk Forskning, Lunds Universitet, Jeanett Bergan, avdelingsleder KLP Kapitalforvaltning
Diskusjoner om topplederlønninger i norske børsnoterte selskaper skaper ofte høy temperatur. I forbindelse med vårt årsmøte onsdag 24. april 2013, har vi gleden av å invitere til erfaringsutveksling og debatt om topplederlønninger, der vi prøver å utforske sammenhengen mellom insentiver, innsats og resultater.

Sted:Grand Hotel, Stockholm
I samarbeid med World Economic Forum inviterer PWC Styreinstituttets medlemmer til Post Davos Nordic Summit på Grand Hotel i Stockholm 11. mars. Årets WEF fant sted i Davos, 23. - 27. januar 2013, og temaet var "Resilient Dynamism".
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Eli Moe Helgesen, Partner PWC John Giverholt, Styremedlem Kongsberg Gruppen, medlem Fagutvalg Risikostyring og Internkontroll, Styreinstitutt
Tradisjonelle regnskaper mangler ofte sentral informasjon om miljømessige, sosiale og styringsrelaterte forhold, og gir derfor verken aksjonærer eller andre målgrupper et sant og fullstendig bilde av selskapets verdiskaping. Integrert rapportering (IR) er en metode for rapportering som gir interessenter et helhetlig bilde gjennom å inkludere ikke-finansiell informasjon, og gir derved bedre mulighet til å vurdere selskapets evne til verdiskapning på kort, medium og lang sikt.
Sted:Norske Skog, Oksenøveien 80, Lysaker
Innledere:Cecilie Wetlesen Borge, Styresekretær Norsk Skogindustrier ASA
Som vi har sett noen eksempler på den siste tiden, kan det noen ganger være vanskelig å definere hvor grensen mellom habilitet og inhabilitet går. Styresekretærforum utveksler erfaring for god praksis på området.


Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Mr. Michael Treschow, Chairman Unilever Mr. Mark Wall, Co-Head of European Economics Research and Managing Director at Deutsche Bank London Mr. Richard Emerton, Managing Partner EMEA Board and CEO Practice Korn Ferry International Mrs. Olaug Svarva, CEO Norwegian Pension Fund Mr. Erik Must, Owner and Chairman Fondsfinans ASA
The composition of corporate boards is regulated by legislation. In addition, there is a great deal of common knowledge, some of which is contradictory, about what is the perfect blend of expertise, experience and personal attributes. But there are also quite a number of myths that have little or no basis in science or truth. Sign up for the 2012 NIoD Networking Conference, and pick the brains of national and international boardroom experts. Key note speakers Michael Treschow, Chairman Unilever; Colin Grassie, CEO Deutsche Bank UK; Richard Emerton, Managing Partner Korn Ferry International; Olaug Svarva, CEO Norwegian Pension Fund; Erik Must, Owner and Chairman Fondsfinans ASA.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Stephen J. Drotter, Drotter Human Resources, Inc
Sted:Hotell Continental
Innledere:Svein Richard Brandtzæg, CEO Norsk Hydro ASA Åse Aulie Michelet, styreleder Photocure ASA Johan Fredrik Odfjell, tidligere styreleder Orkla ASA
Forholdet mellom styreleder og konsernsjef er sentralt for å gjøre både styret og ledelsen bedre. Tett på er bra, men for nære relasjoner av typen konsernsjefen som styreleders forlengede arm eller vise versa kan være ødeleggende både for styret og ledelsen - og derfor for aksjonærene. Så hva defineres som et "godt" forhold, og hvordan skapes det?


Sted:Hotel Continental
Rolle-, ansvars- og arbeidsfordeling mellom styre og eier er i utgangspunktet klart definert i både lovgivning, reguleringer og eierskapsmelding. Likevel oppstår situasjoner der det ikke er innlysende for alle innvolverte parter hvordan man skal opptre. Innledere: Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA og styreleder Formuesforvaltning AS, og Olaug Svarva, administrerende direktør Folketrygdfondet.
Sted:Hotel Continental
Verdipapirmarkedet er ventet å spille en vesentlig større rolle for gjeldsfinansieringen fremover. Endringene vil stille nye krav til styrets kompetanse og kreve større bevissthet rundt gjeldsporteføljens dynamikk.

Sted:Hotell Continental
This years annual meeting will address one of the most debated issues in coporate board rooms, namely the link between corporate governance and corporate culture. Introduction by Grace Skaugen, chairperson Entra Eiendom AS. Key note speaker Jorma Ollila, Chairperson SHELL and NOKIA. Moderator Harald Norvik, Chairperson Telenor ASA. Concluding comments by Svein Rennemo, chairperson Statoil ASA.
Sted:Hotell Continental
The World Economic Forum ble arrangert i Davos 25. - 29. januar 2012. Norsk Institutt for Styremedlemmer inviterer til temalunsj for å debattere hvilke lærdommer, tanker og eventuelle konklusjoner vi kan/bør ta med oss inn i norske styrerom.
Sted:Hotell Continental
Årets første temalunsj, 15. februar tar for seg et tema som blir stadig med aktuelt: Når styrets arbeid blir underlagt stadig flere lover og reguleringer, blir det da tid til styrets viktigste oppgave - nemlig verdiskaping og strategiarbeid?
Sted:DnBNOR, Aker Brygge
NUES planlegger ingen ny utgave av anbefalingen for 2011, men foreslår å kommunisere et par mindre endringer/presiseringer til gjeldende anbefaling. Presiseringene gjelder i stor grad nettopp hvordan man følger opp anbefalingen i praksis.
Sted:Hotell Continental, Oslo
Verdens utvikling til det bedre - i stort og smått - er avhengig av et innovativt, veldrevet og ansvarlig næringsliv - sterke bedrifter, store som små. Dessverre er det slik at troverdigheten til og respekten for næringslivet er vesentlig svekket, i tillegg til at næringslivets selvrespekt også er svekket.
Sted:Hotell Continental, Oslo
Det er styrets oppgave å sikre at virksomheten har en god ledelse. Hvilke prinsipper ligger til grunn, og hvordan utøver styret sin rolle med hensyn til succession planning og talentutvikling? Hva ansees for å være god praksis med hensyn til styrets dialog med HELE konsernledelsen?
Sted:Hotell Continental, Oslo
Det er i strukturendringer som oppkjøp, investeringer og fusjoner selskapets verdier står mest på spill. Arbeidet med slike transaksjoner drives ofte av meglere og selskapets administrasjon. I hvilken grad har/tar styret en rolle i de disse prosessene? Hvilke verktøy og prosesser har styret for sikre en uavhengig og grundig vurdering av transaksjoner?

Sted:Hotell Continental, Oslo
"It's always the cover up - never the crime" kan kanskje føles relevant i forhold til medias dekning av enkelte aktuelle saker. På denne temalunsjen ønsker vi å sette fokus på hva som skjer i styrerommet når virksomheten havner på avisenes førstesider.
Sted:Hotel Continental, Oslo
Det er i strukturendringer som oppkjøp, investeringer og fusjoner selskapets verdier står mest på spill. Vi setter søkelys på styrets arbeid i forkant og underveis i slike prosesser, der tid og informasjon er kritisk. Vi ser på hvilke verktøy og prosesser styret har til å sikre en uavhengig og grundig vurdering av transaksjoner.

Diskusjon omkring viktigste endringer i den nye eierskapsmeldingen.
Vi arbeider med å fatsette dato for arrangementet.
Styret og ledelsen i et selskap har hver sine roller. Praktisk virksomhetsstyring i Norge synes å bekrefte at vi alle er godt innforståtte med at rollene er distinkte og at de er forskjellige. Men målet er felles og sammenfallende: Høyest mulig langsiktig verdiskaping for aksjonærene.

The World Economic Forum er en uavhengig internasjonal stiftelse som arbeider for å forbedre verden ved å samle næringslivsfolk, politikere, akademikere og andre ledere for å forme den globale, regionale og industrielle agendaen. WEF arrangerer blant annet et årlig toppmøte i Davos. Årets møte avholdes 26. -30. januar 2011.
Hvordan jobber styret med utvikling, implementering og oppfølging av retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Hvordan sikre at disse etterleves i hele konsernet og av viktige underleverandører.

NB! Er på Shippingklubben!

Førsteamanuensis Janicke L. Rasmussen vil kort presentere hovedfunn i sitt doktorgradsarbeid der hun har forsket på bruken av styreevaluering i norske børsnoterte aksjeselskaper, og Senior Client Partner Gry Mølleskog fra Korn Ferry gir et innblikk i internasjonale trender og verdien av styreevaluering i rekrutteringsarbeidet. Styreleder Svein Rennemo og styremedlem Grace Skaugen i Statoil ASA belyser styreevalueringsprosessen i Statoil
Harald Stavn, ansattes representant i styret i Telenor ASA og Birger Magnus, styreleder i Storebrand ASA vil innledningsvis dele sine tanker omkring ansattrepresentantens rolle, før det legges opp til diskusjon og erfaringsutveksling.
Key note speakers:
Nærings- og Handelsminister Trond Giske
Director Paul Lee, Hermes Fund Managers Ltd
Professor Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning
Innledning ved Grace R. Skaugen leder av Kompensasjonsutvalget i Statoil ASA og Ole Jacob Sunde, leder av kompensasjonsutvalget i Schibsted ASA
Key note speakers: Mauricio Noe, Deutsche Bank og Reier Søberg, Nærings- og Handelsdepartementet. Paneldebatt m/ Johan H. Andresen, eier og styreleder Ferd AS, Harald Norvik, Styreleder Telenor ASA, Liselott Kilaas, adm. dir. Aleris AS, Reier Søberg, departementsråd NHD.
Innledning v/Svein S. Jacobsen, leder av revisjonsutvalget i Orkla ASA. Haavard Abrahamsen, Rita Granlund og Geir Haglund fra PWC svarer på revisjonsfaglige spørsmål
Innledning v/Svein Rennemo, styreleder Statoil ASA og Anne Carine Tanum, styreleder DnBNOR ASA
Innledning v/Olaug Svarva, adm.dir. Folketrygdfondet og Lars
A. Christensen, leder av valgkomitéen i Schibsted ASA
Offisiell lansering av foreningen
Key note Speaker Marcus Wallenberg, styreleder SEB AB

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes