Styrets agenda trenger digital oppdatering!

Mandag 6.mail inviterer vil til temamøte om nye muligheter og risikoer som følger av kraftfulle teknologier som maskinlæring, droneteknologi og intelligente materialer. Hva skjedde egentlig i Hydro nylig, og hvordan håndterte de dette cyberangrepet?

Kunstig intelligens gir mange nye muligheter blant annet innen automatisering og informasjonsinnhenting. Dette kan gi en verdiøkende effekt ved å frigjøre mennesker til viktigere eller mere interessante oppgaver. Samtidig kan det benyttes til overvåkning av hele befolkninger i form av sosial scoring som sett i Kina. Teknologien muliggjøre uthenting av sinnstilstand fra ansiktsuttrykk og tekst.

En naturlig antagelse vil muligens være at en maskin er nøytral når den fatter beslutninger. Dessverre har det ikke vist seg å nødvendigvis være tilfellet. Det har også vist seg å være utfordrende å ettergå hvordan enkelte av disse avgjørelsene blir tatt. Spørsmålet blir hvor og hvordan er det greit å bruke denne teknologien?

Med innledere fra Hydro, Yara, SINTEF og Microsoft Norge inivterer vi til temamøte mandag 6. mai med fokus på maskinlæring, hvordan det kan brukes, hva det betyr for norsk næringsliv og etiske problemstillinger som følger kompleks automatisering. Vi vil også få høre mer om cyberangrepet på Hydro, hva som skjedde og hvordan de taklet det.

Les om programmet og meld deg på her. 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes