Styreleder i børsnotert selskap: Hardt arbeid eller prestisjeverv?

Min oppsummering av ytterpunktene i holdningene som preget innleggene i sommerens DN-serie om styrelederhonorarer* fordeler seg som et enten-eller:

Br├ªkken, GroBr├ªkken, GroEnten: Styrelederverv er et verv som man er så heldig å få og det følger prestisje med. Det er et påkrevd og nødvendig verv, og noen ganger viktig - noen ganger ikke. Man skal være takknemlig for et slikt prestisjefylt verv og ikke stille timelige krav om høye honorarer. For meg er denne holdningen til styreledervervet gammelmodig og utdatert.

Eller: Styrelederverv er en krevende oppgave man påtar seg. Sammen med styrekolleger skal man, i samarbeid med administrasjonen, bidra til selskapets verdiskaping og utvikling på kort og lang sikt. Styrets oppgaver har alltid vært pålagt viktige kontrollfunksjoner. Men like viktig er sunne verdier, kunnskap om virksomheten, om strategi og internasjonale forhold som konkurransesituasjon og reguleringer, om forventninger i markedet og hos finansielle aktører som bærekraft. Det er en aktiv rolle. Man skal være på og i forkant, man skal være tilgjengelig og respondere raskt, men alltid med tydelig og god rolleforståelse om hva som er styrets rolle og hva som er administrasjonens. Sammen med administrasjonen skal styret dessuten bidra til utvikling av organisasjon, lederkompetanse og ressurser i oppgangs- og nedgangssituasjoner. Styreleder har både en viktig lederoppgave og en rolle hvor man må være aktivt interessert i å lære mer. I det hele tatt har kravene til styrelederrollen økt betydelig de senere år. Man må ha økte kunnskaper, være en god teamleder, evne å skape konsensus, og ikke minst være langt mer aktiv i styringen av selskapet – med klar rolleforståelse i forhold til CEO.

Det er opplagt hvor jeg plasserer meg i meningsbrytningen om styrelederrollen. Styrelederes innsats og ansvar bør honoreres fornuftig i forhold til topplederens godtgjørelse – men innenfor norsk kultur for topplederavlønning. 

GRO BRÆKKEN
Generalsekretær,
Norsk Insitutt for Styremedlemmer

*Har du ikke fått med deg artikkelserien og den påfølgende debatten om styrehonorarer, er flere av sakene fortsatt tilgjengelig på DN.no 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes