Statlig eierskap til debatt!

Statlig eierskap er betydelig i norsk næringsliv, men verdien og nytten for norsk næringsliv er stadig gjenstand for debatt. Torsdag 20 september inviterer vi til temamøte om statlig styring, embetsverkets rolle, balansen statlig-privat eierskap i bedrifter og om forholdet til styrene.

487706020487706020487706020487706020

Temamøtet om statlig eierskap
Torsdag 20. september, kl 15:00 -17: 00
Grand Hotel, møterom Dronningen

Statlig eierskap er og har vært vesentlig i norsk næringsliv. Med ujevne mellomrom oppstår diskusjoner om verdien og nytten; om statlig eierskap prinsipielt, om statlig styring, om roller og adferd til ansvarlige statsråder og politikere, om embetsverkets rolle, om balansen statlig-privat eierskap i bedrifter og om forholdet til styrene.

Det er svært viktig å holde denne diskusjonen levende og nyansert for å bidra til bedre forståelse av rollefordeling mellom staten som eier, politikere, det private næringsliv og pressen.

temamøte torsdag 20 september vil departementsråd for Nærings- og fiskeridepartementet, Reier Søberg innlede til diskusjon rundt disse temaene og problemstillingene sammen med Leif Teksum som nylig har gått fra styrelederposisjon i statlig deleide Yara til fordel for styrelederverv i private bedrifter.

 Les mer og meld deg på her!

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes