Nytt styre i Styreinstituttet

På årsmøtet 19. april ble Jon Hindar valgt til ny styreleder etter Grace Reksten Skaugen, og Christina Stray kom inn som nytt styremedlem etter Olaug Svarva.

Styreinstituttets nye styreleder Jon Hindar har bred styreerfaring bl.a. som styreleder for Argentum og har også vært CEO i flere virksomheter, bl.a. Cermaq. På årsmøte 19 april 2017 uttrykte Hindar at han ser frem til spennende oppgaver med utvikling av godt styrearbeid i foreningen.

Grace Reksten Skaugen, som ikke ønsket ikke gjenvalg som styreleder, men fortsetter som styremedlem i Styreinstituttet oppsummerte sin tid som stifter og styreleder slik:

«I de 8 årene jeg har være styreleder har vi i foreningens styre fokusert på at som styremedlem er det mulig å bidra til å skape verdier i næringslivet og at dette kanskje er den viktigste oppgaven. Men for å være gode styremedlemmer må vi stadig oppdatere oss; vi må delta i nettverk, vi må lære av andres suksess og feil samt kunne diskutere aktuelle tema fritt med likesinnede. Styreinstituttet har lykkes i å skape en slik arena.»

Medstifter av Styreinstituttet, Olaug Svarva hadde også takket nei til gjenvalg, og i hennes sted ble Christina Stray, sjefsjurist i Folketrygdfondet og medlem av NUES, valgt inn som nytt styremedlem.

Olaug Svarva uttrykte at Styreinstituttets virksomhet er svært viktig for Folketrygdfondet og at foreningens arbeid for utvikling av godt styrearbeid er høyt verdsatt og viktig forutsetning for verdiskaping. Hun pekte på viktigheten av den nettverksarenaen Styreinstituttet har skapt og bekreftet at Folketrygdfondet vil fortsette å være en støttespiller for Styreinstituttet fremover, både økonomisk og gjennomengasjement i aktiviteter. Olaug Svarva takket på vegne av styremedlemmene avtroppende styreleder Grace Reksten Skaugen for samarbeidet og fremhevet den gode innsatsen og den betydningsfulle rollen hun har hatt i etableringen og utviklingen av Styreinstituttet.

Styremedlemmene Dag Opedal og Tore Olaf Rimmereid ble gjenvalgt.

Marianne Johnsen, som har ledet valgkomitéen siden oppstarten, fortsetter i komiteen, men Liselott Kilaas overtar som ny leder. Arthur Sletteberg fortsetter også i komiteen.

 

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape