NHH Executive med nytt styreprogram

Hvordan kan styret bidra på en konstruktiv måte i store strategiske omstillinger? Det blir tema for NHH Executives nye styreprogram for erfarne styreledere og styremedlemmer. 10% rabatt for Styreinstituttets medlemmer. Påmeldingsfrist 25.mars.

extext

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

  • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
  • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
  • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Bidragsytere: Gisele Marchand, Helge Lund, Siri Hatlen, Jan Svensson m.fl

Les mer og meld deg på NHH Excetuive  - Styreprogrammet. 

Påmeldingsfrist: 25. mars 2019

Medlemmer av Norsk Institutt for Styremedlemmer får 10% rabatt på deltakeravgiften

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes