Med fokus på Styrekomiteer og utvalg

Det blir stadig flere styrekomitéer i norske styrer; noen som følge av lovpålagte krav, og andre fordi styret selv velger å organisere arbeidet i utvalg, faste eller midlertidige, for effektiv utnyttelse av styrets kompetanse, og for å kunne gå grundigere og dypere inn i viktige problemstillinger.

De vanligste styrekomiteene i norske styrer er Revisjonsutvalg, Risikoutvalg, begge lovpålagt for finansinstitusjoner, samt Godtgjørelsesutvalg eller Kompensasjonsutvalg, men nye utvalg som for eksemple Innovasjonsutvalg, Teknologiutvalg, komitéer for Sustainability and Compliance, People and Governance, og utvalg for digitalisering, har nå begynt å dukke opp       

I tillegg ser vi at noen styrer i økende grad bruker midlertidige komitéer eller arbeidsgrupper ved større omstillinger, oppkjøp og avvikling, nye muligheter og ny kompetanse.

Felles for styreutvalg og komitéer er at de er forberedende og rådgivende for styret. Styrets ansvar delegeres ikke.

Det ligger opplagt noen utfordringer her i praksis, både om oppdatering og rapportering til styret, samarbeid og merarbeid for administrasjonen og utvikling av hele styret som kollegium.

Styreinstituttets Årskonferanse 2018 skal gi oss en oppsummering og innsikt i erfaringer fra arbeid med styreutvalg, men før det tar vi i temalunsjer for oss de viktigste utvalgene: mandat, organisering, erfaringer og utviklingstrekk, god (og mindre god) praksis.

- 14.september arrangerte vi temalunsj om revisjonsutvalg/ny revisorlov

- 21.november blir det temalunsj om godtgjørelsesutvalg med Jon Hindar og Grace Skaugen som innledere

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes