Kort oppsummert: Refleksjoner fra Davos

På temamøte om WEF 2019 torsdag 7.februar delte Equinors utenlandssjef, Torgrim Reitan, sine inntrykk fra møte. Til de av dere som ikke hadde anledning til å være tilstede har vi laget en oppsummering.

Årets møte i World Economic Forum januar 2019 hadde «Globalisering 4.0»som overskrift, - kanskje som villet påminnelse om at det fortsatt er nødvendig å støtte opp under globalisering og samarbeid på tvers av nasjoner.

   SONY DSCSONY DSC  SONY DSC

Temaene som diskuteres formelt og uformelt under WEF gir en god indikasjon på hva som anses som viktig i samfunnsdebatten. I år var menneskerettigheter, populisme og havområdene gjennomgangstema, mens klima og Brexit ikke fikk samme oppmerksomhet som tidligere.

Med økende polarisering er det viktig å bringe beslutningstakere sammen, og Davos er fortsatt en prioritert arena for møte mellom næringsliv og politikere på toppnivå.

Angela Merkels understreket i sin åpningappell hvor mye det betyr å holde sammen, og at politikere og bedrifter hver for seg har særlige ansvar for samarbeid på tvers og for å bygge broer.

Digitalisering er fortsatt svært viktig tema for møtene, i år særlig med fokus på kunstig intelligens og cybersikkerhet. Kunstig intelligens vil bli svært viktig som hjelpemiddel, men kommer neppe til å overta så mange arbeidsplassene som man tidligere trodde. Om cybersikkerhet ble det sagt at det finnes to typer selskap: De som har blitt hacket, og vet det, - og de som har blitt hacket – men ikke vet det!

Diskusjonen om menneskerettigheter hadde som utgangspunkt at selv om mye blir bedre i verden, målt ved indikatorer som barnedødelighet og fattigdom, så er det ingen tvil om at forskjellene i verden øker dramatisk år for år. Her mener mange at selskapene som arbeider globalt må ta et mye større, bredere og helhetlig ansvar der de er.

Diskusjonen som fulgte på vårt temamøtet 7.februar bekreftet at dette er uvant policy sett fra et norsk perspektiv, men også norske bedrifter må antakelig justere sin rolletenkning, ta mer ansvar både for infrastruktur og utvikling, og gjerne også en rolle i den offentlige debatten. Bedrifter har mye faktakunnskap og erfaring fra sitt arbeid, og kan gi nye og viktige perspektiver til debatten om veivalg og virkemidler.

Torgrim Reitan delte videre noen refleksjoner, både om internasjonal utvikling og om Norges posisjon:

Internasjonalt er det tydelig at voltiliteten øker, syklene går raskere enn 10-15 år som til nå¨. Næringslivet må utvikle større robusthet for å takle denne utviklingen, ikke minst finansielt.

Det er en begynnende dialog om at det ikke er tilstrekkelig for selskapene å skape arbeidsplasser; men at de i tillegg må betale skatt, og bidra til lønninger og skatt fra de ansatte. Og at de rikeste i verden må betale mer skatt.

Det å bidra til en løsning på klimautfordringene diskuteres nå klart mer og fra flere som en nødvendighet, og ikke som symbolpolitikk. Det er en bekymring for problemer som plast i havet og mere ulovlig fiske i havområdene enn tidligere.

Ikke minst er det et tankekors og en bekymring at diskusjonen om miljøutfordringer, utvikling og vekst skjer i vesten, i fora slik som Davos, mens den reelle veksten og mange vekstrelaterte problemer skjer andre steder.

Her i vesten er mange nå forberedt på at en viss resesjon er sannsynlig. 

I et norsk perspektiv er vår posisjon god på noen områder:

  • Vi har sterke likhetsverdier, - et annerledesland
  • Norske ingeniører er dyktige og rimelige
  • Norge oppfattes som lite kontroversielt
  • Vi grenser mot store havområder og bør kunne spille en rolle i problemet med plast i havet.
Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes