Høringsuttalelse: Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har sendt forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse ut på høring til blant annet Styreinstituttet og andre relevante aktører. Vår høringsuttalelse er nå klar.

656072454656072454656072454656072454656072454656072454656072454

Bakgrunnen for NUES sine forslag til endring i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

I 2016 utarbeidet NUES en kartlegging av norske noterte selskapers bruk av anbefalingen. Noen av forslagene har bakgrunn i denne kartleggingen. Som følge av EU-lovgivning venter NUES også endringer i norsk lovgivning om blant annet finansiell rapportering, revisor og aksjonærrettigheter.

Styreinstituttet har behandlet forslagene både i våre relevante fagutvalg, og i styret, og utarbeidet en høringsuttalelse til NUES. Vårt hovedfokus er betydningen av uavhengighet mellom styre og valgkomité.

Les hele høringsuttalelsen her.

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes