Høringsuttalelse: Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har sendt forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse ut på høring til blant annet Styreinstituttet og andre relevante aktører. Vår høringsuttalelse er nå klar.

656072454656072454656072454656072454656072454656072454656072454

Bakgrunnen for NUES sine forslag til endring i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

I 2016 utarbeidet NUES en kartlegging av norske noterte selskapers bruk av anbefalingen. Noen av forslagene har bakgrunn i denne kartleggingen. Som følge av EU-lovgivning venter NUES også endringer i norsk lovgivning om blant annet finansiell rapportering, revisor og aksjonærrettigheter.

Styreinstituttet har behandlet forslagene både i våre relevante fagutvalg, og i styret, og utarbeidet en høringsuttalelse til NUES. Vårt hovedfokus er betydningen av uavhengighet mellom styre og valgkomité.

Les hele høringsuttalelsen her.

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes