Foreningens aktiviteter

 

ARRANGEMENTER

Medlemmene inviteres til temamøter og nettverkskonferanser, der hovedformålet er åpen dialog om aktuelle styrefaglige temaer.

FORSKNING/UTREDNING

Instituttet samarbeider med norske og utenlandske universitets- og forskningsmiljøer, for gjennom forskning og utredninger å kunne gi medlemmene økt tilgang til kunnskap.

FORMIDLING

For å fremme beste praksis for styrearbeid, bestreber Instituttet seg på å gjøre tanker, ideer og konklusjoner fra temamøter, forskning og utredninger tilgjengelige for medlemmene.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges representant i ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations

Gjennom medlemskapet i ecoDA samarbeider Styreinstituttet nært med tilsvarende foreninger i andre europeiske land, deriblant det britiske Institute of Directors (IoD).

Styreinstituttet søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes