Bakgrunn og formål

Norsk institutt for styremedlemmer skal være den norske møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Ambisjonen er å bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor rammen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styreinstituttet skal

  • bidra til erfaringsutveksling, diskusjon og nettverksbygging
  • bidra til opplysning og ny kunnskap
  • være aktiv i samfunnsdebatten
  • utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
  • bidra til relevant mangfold blant toppledere og styreledere

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i Europa og gir medlemmene den ypperste kompetansen innen styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, på tvers av bransjer og landegrenser.

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes