Bakgrunn og formål

Norsk Institutt for Styremedlemmer har som formål å fremme verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. Instituttets viktigste oppgave er å være nettverk og møteplass for erfaringsutveksling, blant annet gjennom åpen dialog i en uformell atmosfære. Instituttet ønsker å bidra til å utvikle beste praksis for styrearbeid, samt bringe energi og kreativitet til nytenking om styrearbeidet.

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i andre land og søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre.

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

 

Styret + Turid vår2012Foto: Styreinstituttets stiftere (fra venstre): Harald Norvik, Turid E. Solvang, Grace Skaugen, Svein Rennemo og Olaug Svarva.

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes