Årskonferansen 2019

Tittelen på årets årskonferanse var spørsmålet «Bærekraft: Mål eller mening?» Etter alle gode innlegg og etterfølgende samtale kan konferansen helt kort oppsummeres slik som Ylva Lindberg åpnet sitt innlegg: Bærekraft tas på alvor, og det handler om mål og mening!

_IGM5343 (3)_IGM5343 (3)

Det har skjedd mye siden de første kravene til rapportering av bærekraft ble innført. Fokuset er i ferd med å flytte seg fra rapportering til strategi og konkrete mål og handlingplaner.

Dette ble godt og inspirerende illustrert av de fire innlederne Mette Krogsrud, Odd Arild Grefstad, Runar Hollevik og Reynir Indahl.

Fasilitator Ylva Lindberg hadde på forhånd utfordret alle fire på spørsmålene: 

  • Hva gjør ESG/bærekraft viktig for deg, hva er driverne
  • Utfordringer – hva holder deg våken om natten?
  • Ambisjonsnivå – hva vil du oppnå på sikt, er det godt nok?
  • Hva er det viktigste du skal gjøre annerledes i løpet av 2019 for å lykkes med en lønnsom, bærekraftig forretningsmodell?

Krogsrud fra Schibsted fulgte opp med en internasjonal undersøkelse fra Korn Ferry som viser at det ikke er motsetninger mellom mål og mening: Bedrifter hvor mening (purpose) er sterkt uttalt på lik linje med avkastningsmål, viser gode resultater og tiltrekker seg unge og flinke arbeidstakere.

Odd Arild Grefstad fra Storebrand  ga gode innspill til styreperspektivet: hva styrene kan spørre etter og følge opp. Et viktig spørsmål er om bærekraft er integrert i organisasjonen? hvor gjennomgripende? og ikke minst: hvor høyt opp? Og strategisk: hvor kan bedriften gjøre en forskjell, og hvordan skal det måles? Det vil virke positivt når TCFD-rapportering tvinger bedrifter til å rapportere inn bærekraftsmål som del av forretningsvirksomheten.

Runar Hollevik fra Norgesgruppen konkretiserte både mål og utfordringer for oss med innhold som er svært gjenkjennelig. Vi forbrukere er lite endringsvillige mot sunnere vaner. Nesten halvparten av Norgesgruppens omsetning er av varer som vi alle vet ikke er sunne for oss, men som vi likevel kjøper. Det som kan påvirke er prissetting, vareplassering, - helt konkret: billigere frukt når konkurrentene setter ned prisen på godteri før påske. 

Norgesgruppen har ambisiøse mål for egen virksomhet: reduksjon av energiforbruk, reduksjon av plast, nedgang i HFK-gasser og ikke minst mindre matsvinn, hvor ambisjonen er 50% reduksjon innen 2025.

Reynir Indahl fra Summa Equity demonstrerte hvordan de og bedrifter som de investerer i, bruker FNs 17 bærekraftsmål aktivt for å avgrense og tydeliggjøre hvor de kan gjøre en forskjell. Og hvordan noen klarer å endre det som har vært problemområder og avfall til lønnsom virksomhet. Summa kan også være inspirator og fasilitator for slike endringer. Summa summarum: Det er lønnsomt å være bærekraftig.

Til slutt ga Kjell Terje Ringdal oss en fantastisk underholdende og nyttig time om hvordan vi fremfører et budskap, om hvordan vi skal forberede oss og hva vi må øve på. Hvem er publikum, hva er det vi vil formidle, hvordan skal vi ordne argumentene, hva vil vi at tilhørerne skal huske.

Alt forsterket av Kjell Terjes egen fremføring og av illustrerende filmsnutter.

Gjennom ham skjønte vi betydningen av ethos, logos og patos: jeg må være troverdig, ha en evne til å argumentere fornuftig, og jeg må selv være engasjert hvis tilhøreren skal beveges.

_IGM5372_IGM5372

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes