Årskonferansen 2017: Digitalisering og disrupsjon

Under tittelen "What can Norwegian Boards do about Silicon Valley’s disruption of jobs, firms and whole industries", holdt Frode Odegard fra Post-Lean Institute, Silicon Vally et svært spennende innlegg på Årskonferansen 2017 om hvordan ny teknologi og innovative start-ups er i ferd med å redefinere den globale forretningsverden.

Post leanPost lean

FroFroFroFroFroFroFroFroFrode Odegard er født i Norge, men har tilbragt hele sitt profesjonelle liv i USA, hvor han har utmerket seg innenfor organisasjonsdesign og disruptiv innovasjon; innovasjoner som forstyrrer eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant.

I 2004 startet han Lean System Institute, nåværende Post-Lean Institute, et globalt forskning- og konsulentselskap som hjelper virksomheter med å bygge smarte, mer innovative organisasjoner. I mange år ledet Odeagard instituttets arbeid med videreutvikling av Lean-metodikk og ledelsesteori.

På styreinstituttet årsmøte presenterte han resultatet; Post-Lean thinking: A New Vision for Corporate Innovation. (PDF tilgjengelig som vedlegg nederst på siden)

«Shrinking is the new scaling»

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCOdegard fortalte om hvordan ny teknologi og innovative start-ups er i ferd med å redefinere den globale forretningsverden, om mulighetene og risikoen som ligger i denne utviklingen, og om hvorfor særlig oppkapitaliserte selskaper med mange ansatte kan bli hengende etter i utviklingen, med mindre administrasjon og styrer tar aktive grep.

«Dagens teorier og tilnærming til virksomhetsledelse ble skapt i den industrielle æra. Det gjorde også vår nærings- og industripolitikk. Begge er nå i ferd med å bli foreldet fordi de er basert på gamle antagelser og fakta fra i går,» hevdet Odegard som videre oppfordret toppledere og styremedlemmer til å les mer science fiction!

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC«Sience fiction-forfattere og filmskapere har i årevis forsøkt å forutse fremtiden, hvilke teknologier vi vil ha tilgang til, hvordan samfunnet vårt vil være organisert». Odegard påpekte at selv om beskrivelsene av fremtidssamfunn som vi finner i dagens science fiction litteratur allerede en realitet i stor grad mange steder, er det disse forfatternes mentalitet vi har noe å lære av og ikke minst burde la oss inspirere av.

Henger vi med på utviklingen i norske styrerom?

Etter Frode Odegaards innlegg ble det åpnet for diskusjon om styrenes rolle i tider med digital innovasjon, nye forretningsmodeller som mulighet og trussel.

  • Henger vi med på utviklingen i norske styrerom?
  • Har vi relevant kompetanse og samhandler vi effektivt med administrasjonen?
  • Hvordan kan vi skape «sense of urgenncy «i forhold til den digitale innovasjonen og de nye forretningsmodellene som popper opp i dens kjølevann?

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSilvia Seres, matematiker og teknologiinvestor med bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, nå styremedlem i flere store selskaper, inkludert Nordea Bank AB og NRK, ledet diskusjonen og startet med å utfordre panelet og deltakerne i salen: Er styrene for mye opptatt av kontroll, og for lite opptatt av verdiskaping? Er styremedlemmene for gamle til å forstå og være del av det nye som skjer?

I panelet hadde Seres med seg Espen Asheim, Administrerende direktør i Egmont Publishing AS i Norge og Erik Nelson, Partner i FSN Capital, et ledende nordiske private euqity selskap, samt key note speaker Frode Odegard.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCAsheim mente at sense of urgency i forhold til digital innovasjon og nye forretningsmodeller må være konstant i et styre. «Vi må både være utålmodige og livredde», sa han og la til . Erik Nelson fortalte at FSN Capital, som et grep for å forstå de nye forretningsmodellene bedre, hadde kjøpt opp et slikt selskap. «De jobber på en helt annen måte, og med en helt annen intensitet enn oss. Og vi tror vi jobber hardt og mye,», la Nelson til.

I forhold til kompetanse mente Asheim at at det kan være klokt å ha ulike fagområder og bransjer representert i styre, ikke nødvendigvis bare folk fra samme bransje som selskapet opererer i. Det kan for eksempel være en god ide å inviter inn helt fremmede bransjer, bransjer som kanskje allerede har blitt truffet av den nye teknologien og de forretningsmodellene som følger, og dra nytte av deres erfaring.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCDiskusjonen gikk videre på behovet for kompetanseutvikling i norske styrerom. Om digitalkompetansen må sitte i styre, eller om den kan hentes inn og bidra til mer målrettet kompetanseheving av sittende styremedlemmer. Skal man ta inn unge, innovative, teknologihoder som styremedlemmer eller skal hente dem inn som rådgivere?

Brains on!

Debatten ga ikke noe entydig svar på dette, men som Odegard avslutningsvis kommenterte: Norske styrer må bli mere ‘hands on’. Nei, - heller ‘brains on’ – smalt det fra en av deltakerne i salen.

Generalsekretær i Styreinstiuttet, Gro Bækken, har i ettertid oppsummert at det viktigste er uansett å alltid ha vilje og evne til å lære og forstå, til å støtte administrasjonen og bidra til en sunn utålmodighet:

SONY DSCSONY DSCSONY DSC«Nye tanker og kunnskap kan stimuleres gjennom Workshops med styret, administrasjonen og med aktører utenfra som har spesiell erfaring og kompetanse. Mye vil endres fremover, men neppe alt på en gang. Det ‘nye’ vil i lang tid leve ved siden av ‘gamle’ modeller. For å få ting til å skje kan det være klokt å sette av tid og ressurser til ny utvikling på siden av den eksisterende virksomheten. Hold fokus på hva som skaper verdi for kunden! Det vil forhåpentlig bidra til at organisasjon, interne maktstrukturer og politiske spill får mindre betydning.»

Er du interessert i mer fagstoff fra Post-Lean institutt, eller ønsker du å motta e-boken New Vision for Corporate Innovation med automatisk oppdateringsfunksjonalitet, registrer deg på deres hjemmesider her.

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape