Arrangementer

Temamøte: Kapitalinnhenting børsnoterte selskapet

Klokke_ikon
18. mars 2020, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
Hotel Continental (Teatersalen 2)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Årsmøte: Norsk Institutt for Styremedlemmer

Klokke_ikon
20. april 2020, 14.00 - 15.00
Pin_ikon
Hotel Continental (Teatersalen 1)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Årskonferanse: Kollektivt arbeid - individuelt ansvar

Klokke_ikon
20. april 2020, 15.00 - 17.30
Pin_ikon
Hotel Continental (Teatersalen 1)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Klimarisiko og klimakutt

Klokke_ikon
25. mai 2020, 16.00 - 18.00
Pin_ikon
Hotel Continental
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Om arrangementene

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene:

 

Temamøter Holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
Styresekretærforum Arrangeres 1-2 ganger i året og tar opp problemstillinger rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
Nettverkskonferansen Avholdes på høsten hvert år. Dette er en fagkonferanse over én dag, der eksterne innledere behandler et hovedtema i foredrag, debatter mm.
Årsmøte Avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

For å kunne delta på våre arrangementer må en være medlem. Ønsker du å bli medlem?