NETTVERKSKONFERANSEN 2015 : "Styret og toppledelsen i turbulente tider"

Usikkerhet, kaos, (u)flaks.... Hva gjør at noen selskaper blomstrer og presterer bedre enn andre i en stadig mer turbulent verden? Hvilke ledelsesprinsipper må ligge til grunn, og hvordan kan styret bidra til at ledelsen skaper ekstremt gode resultater? Morten T. Hansen, Professor ved University of California, Berkeley og medforfatter av boken "Great by Choice" presenterer sin forskning. Øystein Løseth, styreleder Statoil ASA og Birger Magnus, styreleder Storebrand ASA deler sine tanker og erfaringer fra et styreperspektiv. Adam Ikdahl, leder av BCG, Sør Afrika beskriver globale megatrender i forhold til styrets arbeid. Finn Bjelke er møteleder.
Dato: 28. oktober 2015, 10.00 - 13.30
Tema: "Styret og toppledelsen i turbulente tider"
Sted: Theatersalen, Hotell Continental, Stortingsgt 24/26
Innledere: Morten T. Hansen, professor University of California, Berkeley og INSEAD
Adam Ikdahl, Managing Partner BCG Sør Afrika
Øystein Løseth, Styreleder Statoil
Birger Magnus, Styreleder Storebrand, Hafslund, NRK
Møteleder: Finn Bjelke
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type:

«Great by Choice» er et resultat av ni års forskning på selskaper som kan vise til fremragende resultater i forhold til sammenligningsselskapene, på tross av turbulente tider. Ett av funnene er at lederne av disse selskapene ikke tok større risiko, var ikke mer visjonære og kreative enn lederen i sammenligningsselskapene. Derimot var de mer disiplinerte, mer faktaorienterte og mer paranoide.

Studien som ligger til grunn for «Great by Choice» er foretatt blant amerikanske selskaper og handler om lederegenskaper og ledelsesprinsipper. I tillegg til presentasjon av studien ønsker vi også å diskutere funnene i en norsk kontekst, samt hvilken rolle styret spiller. Hvis man ser på de faktorene som skal til for et firma til å prestere ekstremt bra i en turbulent verden, kan man stille spørsmål om hva styret må gjøre for å muliggjøre det. F. eks kan "3 mils marsjen" som ledelsesprinsipp kun praktiseres hvis styret støtter opp om langsiktige, gradvise mål. Et styre som prøver å maksimere profitt hvert år vil gjøre det umulig for en ledelse å praktisere 3MM. 

Det er et økende krav til selskapene om å levere på trippel bunnlinje; Profit, People, Planet. I siste del av programmet ønsker vi derfor å diskutere hvordan styret bidrar til å sette ledelsen i stand til dette.

Program:

09.30 – 10.00: Registrering/Kaffe

10.00 – 10.10: Velkommen

10.10 - 11.00:  «Great by Choice – Ledelsesprinsipper som virker i turbulente tider» v/Morten Hansen

11.00 - 11.10:  Comfort break

11.10 - 11.40:   «Globale megatrender i forhold til styrets rolle» v/Adam Ikdal

11.40 - 12.30:  «Hvor går vi herfra?» Samtale Birger Magnus, Øystein Løseth, Morten Hansen, Adam Ikdal

12.30:  Lunsj    

Morten T. Hansen is a management professor at the University of California, Berkeley (School of Information) and at INSEAD, France. Formerly a professor at the Harvard Business School, he holds a Ph.D. from the Graduate School of Business at Stanford University, where he was a Fulbright scholar and received the Jaedicke award for outstanding academic performance. Morten has also been a management consultant with the Boston Consulting Group in London, Stockholm and San Francisco, and is a frequent keynote speaker.

Adam S. Ikdal is a Senior Partner and is the Managing Partner of The Boston Consulting Group (BCG) in South Africa. A position he has held since October 2014. He has almost 20 years of consulting experience and been stationed in the BCG offices in Stockholm, New York and Oslo. His latest position was being the Managing Partner of the BCG Oslo office in the period 2010-2014.

Adam specializes in corporate transformation programs, where the aim is to fundamentally change the improvement trajectory of a company by adressing multiple levers. Adam is also a member of the Financial Institutions and Insurance practices of BCG.

Birger Magnus er styreleder i Storebrand ASA, Hafslund ASA og NRK. Magnus var i årene 1996-2009 konserndirektør i Schibsted ASA. Han var bl.a. styreleder i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, 20 min Holding, Aftenposten, VG og Media Norge. Magnus var før det partner i konsulentselskapet McKinsey & Company. Magnus er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har en MBA fra den franske skolen Insead.

Øystein Løseth. Fra 2010 til 1. oktober 2014 var Øystein Løseth konsernsjef, og før det, konserndirektør fra 2009, i Vattenfall AB. I perioden 2003 – 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, og deretter som konserndirektør og konsernsjef fra henholdsvis 2005 og 2008. Før dette var Løseth konserndirektør i Statkraft fra 2002 – 2003. Øystein Løseth er utdannet sivilingeniør fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI i Bergen.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes