Fagseminar: Cybersikkerhet

FAGSEMINAR 14. JUNI: I en stadig mer dataintensiv kontekst, vil styrene i økende grad bli stilt ansvarlige for tilstrekkelig cybersikkerhet. Nye EU-regler er også underveis. Nå må styrene engasjere seg i risikovurdering og relevante tiltak.
Dato: 14. juni 2017, 15.00 - 17.30
Tema: Cybersikkerhet
Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Innledere: Næringslivets sikkerhetsråd samt Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC og André Årnes, PhD er Senior Vice President og Chief Security Officer for Telenor Group og Associate Professor ved NisLab ved NTNU.
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type:

Er vi alle i ferd med å åpne vårt innerste for folk vi ikke kjenner?
- for folk som ikke vil oss vel?
- for noen som ønsker å skade, eller stjele fra bedriften vi arbeider for?

"Hacking for hire"

Før handlet datasikkerhet primært om å sikre datasenter, forretningssystemer, computere og nettverk. Nå utgjør hver og en av oss en potensiell risiko med det vi gjør, og med det vi bærer med oss. Enhver "smart" elektronisk gjenstand kan hackes, og profesjonelle kriminelle blir stadig dyktigere i å gjennomføre aktive raid mot private og bedrifter, med formål å ta kontroll, hente ut informasjon og verdier, eller forårsake skade.

Cybersikkerhet berører hele virksomheten. For å forsvare oss og bedriften trenger vi en bred, helhetlig risikotilnærming. På dette seminaret vil en representant fra Næringslivets sikkerhetsråd samt to av landets fremste eksperter på tema, Lars Erik Fjørtoft og André Årnes,  innlede om truslene, forretningen, lovkravene og hvilken rolle styret bør spille.

Lars Erik Fjørtoft er partner og leder av IT Risk i PwC hvor han har bygget et ledende sikkerhetsmiljø med spesielt fokus på å bistå ledere og styrer med å forstå cybersikkerhetstrusselen. Lars Erik har holdt en rekke foredrag og skrevet artikler om digitalisering, personvern, betalingsområdet og cybersikkerhet, og fokuset hans ligger først og fremst på å se sikkerhet i et forretnings-/virksomhetsperspektiv og sikre at investeringer som tas på området står i forhold til den reelle risikoen.

André Årnes, PhD er Senior Vice President og Chief Security Officer for Telenor Group og Associate Professor ved NisLab ved NTNU. I Telenor har André i dag det globale ansvar for Business Security (informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og service fraud), en rolle han har hatt siden 2015. Han har i denne funksjonen etablert en overordnet sikkerhetsstrategi for Telenor Group med et risikobilde og en omfattende evaluering av sikkerheten i konsernet.

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape