2017: Fremtidens styrer

Fremtidens styrer – en ambisiøs overskrift, men det er tittelen på den globale undersøkelsen som vår søsterorganisasjon i Danmark, Board Network, nylig gjennomførte i samarbeid med den internasjonale organisasjonen Intersearch.

Her svarte mer enn tusen styreledere og styre­ medlemmer på spørsmål om hvordan de vurderer styrets oppgaver og utfordringer slik de ser det i dag, hva de bruker tid på og hva de gjerne skulle sett endret. I tillegg beskrev de fremtidstrender slik de vurderer det fra sine ståsted, og her var det interessante tema som pekte seg ut.

Dagens styrer bruker mer og mer tid på sine styreoppgaver, og likevel mener et flertall at de gjerne kunne brukt enda mere tid. Styrene er optimistiske for fremtiden til bedriftene de representerer og ønsker

å være relevante slik at de kan bidra i utvikling og utforming av bedriftenes strategi og organisasjon. Samtidig erkjenner de at det vil bli nødvendig med ny kunnskap i styrene og er bekymret for at compliance oppgaver tar større og større plass.

Styrene synes selv at de bruker for lite tid på innovasjon og talentutvikling, områder som de mener er viktig for å bidra til virksomhetens utvikling.

Hva løfter de frem som viktige trender for fremtidens styrer?

To megatrender peker seg klart ut som avgjørende for samfunn og økonomi: den ene er ikke uventet transformasjon gjennom disruptive og eksponentielle teknologier, og den andre er geopolitisk ustabilitet og endring av politisk maktbalanse.

For å møte disse endringene mener respondentene at styrene må bruke mere tid på digitalisering, på trusler og muligheter for bedriftens fremtid, og på cybersikkerhet. Det innebærer dels at styrene må tilføres ny kompetanse, men fremfor alt bruke mer tid og krefter på å lære. Systematisk læring rettet mot styremedlemmer har ikke vært viktig for å styrke deres kompetanse, men her vil vi kanskje se endringer i tiden som kommer. Med dette og med felles forståelse av rolle og oppgave vil styrene kunne bevare et godt, åpent og direkte klima for diskusjon og beslutningstaking.

Riktig brukt kan jevnlige, uavhengige styreevalueringer være et viktig verktøy for styrenes egen selvforståelse og utvikling. Dette blir et av mange viktige styretema som vi skal diskutere i 2018.

Velkommen til Styreinstituttets møteplass, og stor takk til alle engasjerte medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere!

Gro Brækken
generalsekretær 

Årsrapport 2017 Norsk Institutt for Styremedlemmer

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes