2015: Eierstyring i forandringens tid

Eierstyring handler om tillit, og styret forvalter denne tilliten. Når det eneste vi vet sikkert er at alt er i endring, blir god eierstyring enda viktigere.

Vi lever i urolige tider, og i året som gikk så vi noen av verdens ledende selskaper kaste bensin til bålet. Men næringslivsskandaler rammer ikke bare den enkelte personen, merkevaren eller selskapet, de tærer på tilliten til bransjen og til hele næringslivet. Tillit som er bygd opp over tiår kan rives ned på et øyeblikk, og det som angår én, rammer alle.

Styrer forvalter store verdier og mye makt. De ansetter toppledere – og avskjediger dem. De staker ut selskapenes hovedstrategier. De holder øye med driften av selskapet. Da er det ikke rart at andre er interessert i hva som skjer i styrerommet.

Norsk Institutt for Styremedlemmer er en felles stemme for norske styrerom. Å styrke tilliten til styrer er vår hjertesak. Her er tre spørsmål å tenke over for deg som er opptatt av tillit til styrer:

  • Når fokus alltid er på kortsiktige resultater, hvordan sikrer vi at styret legger nok vekt på langsiktig strategi?
  • Når den grunnleggende strukturen i markeder og forretningsmodeller er i endring, hvordan ser vi til at styret har rett kompetanse til å forstå hvordan vår bransje vil gjøre forretninger i fremtiden?
  • Når alt er i endring og ‘lang sikt’ er så mye kortere enn før, hvordan setter vi sammen styrer som seiler skuta effektivt gjennom både storm og stille?

Å snu bunken er neppe svaret. Erfaring er viktigere enn noensinne, men den samme erfaringen ganger fem gir ikke fem ganger bedre resultater – verken med hensyn til eierstyring, etterlevelse, eller strategi.

Å planlegge for en usikker fremtid fordrer åpne sinn, evne til å tenke det utenkelige, innsikt til å stille de riktige spørsmålene, erfaring til å vurdere alternativene og slagkraft til å gjøre de vanskelige valgene. Det krever et styre med ulike kompetanser og erfaringer, som samlet utgjør mer enn summen av delene, og som arbeider godt sammen – i tillit og med tillit.

Folk liker å handle med mennesker og selskaper de stoler på. I usikre tider får tillit høyere verdi. Det selskapet som inngir tillit, styrker sin fremtid.

Turid E. Solvang
daglig leder 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes