2012: Et stadig mer aktuelt styreinstitutt

Da vi etablerte Norsk Institutt for Styremedlemmer i 2009, var det ut fra en erkjennelse av at interessen for hva styrer gjør, og hvordan de gjør det, var sterkt økende. De fire årene som siden er gått, har tydelig bekreftet dette bildet: Både eiere, myndigheter, medier og folk flest er stadig mer interessert i å forstå, kommentere, regulere og ha innflytelse over måtene styrer arbeider på og over beslutningene de tar.

Den store interessen er en god utvikling, fordi det betyr at stadig flere ser viktigheten av godt styrearbeid. Men for at debatten skal være god og nyttig, er det en forutsetning at aktørene forstår hvilken rolle styrene har og hvilke rammer de har for å utøve den. Ikke minst fordrer det at styremedlemmer har en god forståelse av hvorfor de selv er valgt inn i styret og hvilken ekspertise de ventes å bidra med.

Norsk Institutt for Styremedlemmer ser sin rolle i å bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i norske selskaper. Vår oppgave er å gi medlemmene arenaer for styrefaglig dialog og muligheter til å hente den kompetansen de trenger og vokse i rollen i takt med utviklingen i samfunnet omkring. Vi ser det også som vår oppgave å peke på problemstillinger som berører god eierstyring, enten det gjelder rammer eller utøvelse.

Også internasjonalt er det større oppmerksomhet om norsk styrearbeid. Ikke minst er det stor interesse for norske erfaringer fra kjønnskvotering til styrer. Vi mottar mange spørsmål om hvordan kvoteringen fungerer i Norge og mange anmodninger om å bidra med høringsuttalelser og delta i paneler, konferanser og andre fora. For Norsk Institutt for Styremedlemmer betyr det at vi får mange plattformer for å fortelle om norsk styrearbeid og om hva vi her anser for viktige prinsipper for god eierstyring.

Vi legger vekt på at arbeidet vi gjør skal resultere i ny kunnskap og nyttige verktøy for medlemmene, som styrehonorarundersøkelsen og beste praksis-anbefalinger er eksempler på. Planen er at disse anbefalingene samlet skal bli til en håndbok i styrearbeid. Vi arbeider også for å få på plass relevante kurstilbud, som det nye kurset for styremedlemmer gjennom Oslo Børs.

Men den aller viktigste arenaen for arbeidet vårt vil likevel alltid være våre temalunsjer og konferanser, der dialogen er nær, relasjoner skapes, nettverk bygges, og medlemmene deler med hverandre av erfaringer, utfordringer og dilemmaer de står overfor. Vi ønsker derfor alle våre medlemmer velkommen til nye møter med stadig nye og aktuelle styrerelaterte temaer. 

 

Turid Solvang
Daglig Leder Norsk Institutt for Styremedlemmer

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes