TemaFROKOST: Er den norske statlige eierstyringsmodellen under press?

Aksjonærstrukturen på Oslo Børs skiller seg fra mange andre land i Europa - og verden for øvrig - ved at den norske staten eier en betydelig andel av verdiene. Eierskapet forvaltes og utøves av respektive eierdepartementer og anses - så langt - for å være svært vellykket. Et særlig viktig prinsipp er maktfordelingen mellom Storting og Regjering, samt respekten for selskapenes integritet som børsnoterte selskaper.
Dato: 14. juni 2016, 08.30 - 10.00
Tema: Er den norske statlige eierstyringsmodellen under press?
Sted: Hotell Continental
Innledere: Svein Aaser
Harald Stanghelle
For: Bedriftsmedlemmer
Type: Temalunsj

I sin kronikk i Dagens Nærinsgliv 13. mai 2016 hevder imidlertid Marte Gerhardsen og Sverre August Christensen at den norske statlige eierskapsmodellen utfordres ved at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite beveger seg stadig lengre ut over sitt mandat (se lenke til debattartikkel nedenfor). Bakgrunnen for kritikken er blant annet komiteens engasjement i forbindelse med Telenor/Vimpelcom-saken.

Så hvordan påvirker stortingspolitikeres engasjement i enkeltsaker og press på politisk ledelse i Regjeringen/eierdepartementene måten selskapene opptrer på? Svein Aaser deler sine tanker og refleksjoner om temaet, i samtale med Harald Stanghelle.    

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes