Temalunsj: Integrated Reporting

Tradisjonelle regnskaper mangler ofte sentral informasjon om miljømessige, sosiale og styringsrelaterte forhold, og gir derfor verken aksjonærer eller andre målgrupper et sant og fullstendig bilde av selskapets verdiskaping. Integrert rapportering (IR) er en metode for rapportering som gir interessenter et helhetlig bilde gjennom å inkludere ikke-finansiell informasjon, og gir derved bedre mulighet til å vurdere selskapets evne til verdiskapning på kort, medium og lang sikt.
Dato: 14. februar 2013, 11.30 - 13.00
Tema: Integrated Reporting
Sted: Hotel Continental, Oslo
Innledere: Eli Moe Helgesen, Partner PWC
John Giverholt, Styremedlem Kongsberg Gruppen, medlem Fagutvalg Risikostyring og Internkontroll, Styreinstitutt
For: Bedriftsmedlemmer
Type: Temalunsj
 
I dag løser selskapene disse manglene ved å presentere slik informasjon i sine årsrapporter, på nettsider og andre steder. Problemet er at det produseres mye informasjon som ikke er viktig og som ikke er underlagt viktige prinsipper som konsistens, transparens og etterprøvbarhet.

IIRCs (The International Integrated Reporting Committees) forslag til rapporteringsmodell inneholder noen vesentlige forskjeller fra dagens rapportering. Rammeverket erkjenner at meningsfull rapportering må inkludere forvaltning av alle former for kapital (for eksempel intellektuell, naturlig og sosial). Rammeverket identifiserer også behovet for å rapportere om risikoer og muligheter på tvers av selskapets virksomhet - inkludert leverandører, kunder og andre kritiske elementer utenfor rettssubjektet - i tillegg til regnskapsdefinisjonen av ”kontroll”.

Kort sagt forklarer Integrert rapportering hvordan en bedrift skaper og opprettholder verdier nå og i fremtiden.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes