Temalunsj : Ikke-finansiell rapportering - Integrert rapportering

Den 9. april 2013 ble det vedtatt endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven). Den nye § 3-3c i regnskapsloven gir store foretak en plikt til å rapportere «hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon». Rapporteringsplikten i § 3-3c trer i kraft allerede 1. juni 2013, med virkning for regnskapsåret 2013.
Dato: 13. februar 2014, 11.30 - 13.00
Tema: Ikke-finansiell rapportering - Integrert rapportering
Sted: Hotel Continental, Oslo
Innledere: Jon Hindar, CEO Cermaq ASA
Eli Moe-Helgesen, Partner PWC
For: Bedriftsmedlemmer
Type: Temalunsj

Dette gjøres ved å rapportere ikke-finansiell informasjon om miljømessige, sosiale og styringsrelaterte aspekter sammen med den tradisjonelle finansielle informasjonen. Gjennom å synliggjøre sammenhengen mellom finansielle og ikke-finansielle resultatindikatorer, vil en integrert rapport gi bedre og mer utfyllende informasjon om selskapets evne til langsiktig verdiskapning og da spesielt hvordan makro-økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige faktorer innvirker på denne.

Internasjonalt er Integrert Rapportering et tema som står høyt på agendaen, der etableringen av International Integrated Reporting Council (IIRC) og deres arbeid for å utvikle et globalt rammeverk står sentralt. IIRC er et globalt initiativ som har samlet ledende organisasjoner innen finansiell rapportering, samfunnsansvar, finansmarkeder, regnskap og revisjon. Organisasjonen støttes av blant annet International Accounting Standards Board (IASB), Financial Accounting Standards Board (FASB) og International Organization of Securities Commissions, og samarbeider med Global Reporting Initiative (GRI). KILDE: PWC

  

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes