Årsmøte og Vårmingel : All makt i denne aksje? - Om dialogen mellom aksjonærene og styret

Styrene har store fullmakter og bærer et tungt ansvar for å skape verdier på vegne av aksjonærfellesskapet, samtidig innebærer eierstrukturen på Oslo Børs at aksjonærene i liten grad er direkte representert i styrerommet. Mens det er etablert en velfungerende praksis for dialogen mellom aksjonærene og ledelsen, kan ikke det samme sies for aksjonærene og styret.
Dato: 09. april 2014, 11.30 - 14.00
Tema: All makt i denne aksje? - Om dialogen mellom aksjonærene og styret
Sted: Oslo Børs
Innledere: Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
Bente Landsnes, Oslo Børs
Panel:
Leiv Askvig, Valgkomiteen Orkla ASA
Ole Jacob Sunde, Styreleder Schibsted ASA
Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning
Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management

For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type: Konferanse

Tradisjonelt er generalforsamlingen den arenaen der aksjonærmakten utøves, og den er også en av aksjonærenes viktigste kilder til informasjon om selskapet. Det er imidlertid en økende tendens til at investorer/aksjonærer ønsker en mer løpende og tettere dialog med styret om selskapets strategi og aktiviteter. 

Styreinstituttet ønsker å se på hvordan en slik dialog kan gjennomføres i praksis. Hvor godt kjenner styret aksjonærene og deres synspunkter, og hvordan videreformidler ledelsen aksjonærenes innspill? Og hva mener styret om kontakten med aksjonærene? Hvilke "kjøreregler" bør man ha for å oppnå en balansert og konstruktiv kommunikasjon mellom aksjonærene og styret? Hvordan håndterer styret forskjellige syn blant aksjonærene? Har norske aksjonærmiljøer og styrer noe å lære av internasjonal praksis, og vise versa? Vår ambisjon er at debatten kan bidra til en bedre praksis for dialog mellom styret og aksjonærer, som kan styrke selskapet.

Program:
11.30 - 12.00    Årsmøte saker
12.00 - 12.30    Enkel servering
12.30 - 14.00    Konferanse  - Dialogen mellom Aksjonær og styret  

Innledninger:     Bente Landsnes, Oslo Børs
                        Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
Paneldebatt:
                        Leiv Askvig, Valgkomiteen Orkla ASA
                        Ole Jacob Sunde, Styreleder Schibsted ASA
                        Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning
                        Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management

                        

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes