Temamøte: Styrets agenda trenger digital oppdatering!

Har styrer i norske bedrifter tilstrekkelig kompetanse om nye kraftfulle og eksponensielle teknologier som maskinlæring, droner, intelligente materialer, robotisering og sensorer? Er styrene proaktive nok? Støtter og utfordrer de administrasjonen på risikoer og muligheter som kan gjelde for disrupsjon av selskapet?
Dato: 06. mai 2019, 15.00 - 17.30
Tema: Styrets agenda trenger digital oppdatering!
Sted: Hotel Continental (Teatersal 1)
Innledere: Jo de Vliegher, CIO for Hydro ASA
Terje Knutsen, EVP Sales and Marketing for Yara ASA
Trond Runar Hagen, forskningssjef SINTEF
Lene Diesen og Morten Meier, Microsoft
For: Alle medlemmer og inviterte gjester
Type:

952679040952679040

Det er større muligheter enn noen gang før å bryte inn i modne industrier ved hjelp av eksponensielle teknologier. De siste årene har datakraft, lagring- og kommunikasjonskapasitet bidratt til en enorm vekst i kraftfulle digitale teknologier. Tilgjengelighet, standardisering og pris stimulerer til nye oppstartsbedrifter, men muliggjør også overtakelse av hele eller deler av verdikjeden i eksisterende bedrifter. Tradisjonelle grenser mellom industrier brytes ned, og nye konkurrenter kan like gjerne komme utenfra den eksisterende bransjen.

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men mulighet til å forbedre og skape nytt. Det som er felles for vellykkede satsinger er blant annet klare ambisjoner, mot til å feile og komme videre, stor utholdenhet og investering i nye arbeidsmåter og organisasjon.

Maskinlæring og kunstig intelligens stiller oss også overfor alvorlige etiske og moralske dilemmaer som må synliggjøres og tas på alvor. Et kjent eksempel er diskusjonen om selvkjørende biler: hvilke valg og hvilke prioriteringer skal bilen handle på stilt overfor fysiske og menneskelige hindringer i veibanen?

På temamøte mandag 6.mai setter vi fokus på dette med følgende program

 • Maskinlæring: Hva det er og ikke er, og hvordan kan det brukes, belyst ved eksempler fra Hydro
  v/Jo de Vliegher, CIO for Hydro ASA
 • Yaras B2C strategi Digital Farming
  v/Terje Knutsen, EVP Sales and Marketing for Yara ASA
 • Hva vil AI bety for norsk næringsliv, ikke minst for for de bedrifter og de bransjer hvor vi allerede er sterke?
  v/Trond Runar Hagen, forskningssjef SINTEF 
 • Etisk AI? Hvordan håndtere etiske problemstillinger  som følge implisitt i kompleks automatisering
  v/Lene Diesen og Morten Meier, Microsoft

-    

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes