Founding Members: 

 

Medlem av: 

  • ecoDa European Confederation of Directors Associations
  • EWoB European Women on Boards

NYTT FRA EUROPA
Oppdateres løpende 

Organisasjon

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble formelt stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

ÅRSMØTET

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som velger styret. Stemmeberettigede er ordinære medlemmer av foreningen.

STYRET

IFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpgIFS-12.04.12 180273_jpg  Dag J. OpedalDag J. OpedalDag J. OpedalDag J. Opedal  IFS_15.04.13_litenIFS_15.04.13_litenIFS_15.04.13_litenIFS_15.04.13_litenIFS_15.04.13_liten  IFS-12.04.12 180290_lite kopiIFS-12.04.12 180290_lite kopiIFS-12.04.12 180290_lite kopiIFS-12.04.12 180290_lite kopiIFS-12.04.12 180290_lite kopiIFS-12.04.12 180290_lite kopi
Grace R. Skaugen
styreleder 
Dag J. Opedal
styremedlem 
Tore Olaf Rimmereid
styremedlem 
Olaug Svarva
styremedlem

Foreningens styre består av Grace R. Skaugen (styreleder), Dag J. Opedal (styremedlem),  Tore Olaf Rimmereid (styremedlem) og Olaug Svarva (styremedlem). Styret ble sist gjenvalgt for to år på årsmøtet 2016.

NOMINASJONSKOMITÉ

Nominasjonskomiteen består av Marianne Johnsen (leder), Liselott Kilaas og Arthur Sletteberg. Forslag til styrekandidater kan sendes på mail til marianne@cascata.no. Styremedlemmer må være medlemmer av foreningen.

FAGUTVALG

Instituttet oppretter løpende fagutvalg med ansvar for bestemte fagområder av stor interesse for medlemmene. Fagutvalgene ledes av de ansvarlige samarbeidspartnerne. Øvrige medlemmer av fagutvalgene rekrutteres blant medlemmer av foreningen med spesialkompetanse på området. Fagutvalgenes oppgave er å sette dagsorden for aktuelle styrefaglige diskusjoner innenfor sitt felt, samt foreslå foredragsholdere og temaer for lunsjmøter og konferanser. 

ANSATTE

Gro Brækken - beskåret

Gro Brækken (foto) er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer.

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning" (Albert Einstein)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape