Kommende arrangementer

For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Hambro)
Innledere:Martin Skancke og Tore Olaf Rimmereid
Ingen verdiskaping uten risiko! Men hvilke risiki er akseptable, og i hvilken grad? Risikoutvalg er lovpålagt i finansforetak, men problemstillingene knyttet til risiko gjelder for de fleste virksomheter - vanligvis uttrykt ved risiko = sannsynlighet ganger konsekvens.

For:Alle medlemmer
Sted:Brussels
Innledere:Se draft program tilgjengelig nederst på siden for detaljer om innledere.
The European Confederation of Directors' Associations (ecoDA) inviterer til et 2-dagers kompetansehevingsprogram for proffesjonelle styrearbeidere 15-16 mars 2018 i Brussel. Foreløpig program er nå klart, og påmeldingen er åpen for alle Styreinstituttets medlemmer.
For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere:Gunn Wærsted og Dag Mejdell
Hold av dato 9.april fra kl 1300 for Årskonferansen 2018, hvor vi sammenfatter og går videre på årets gjennomgående tema om faste og midlertidige styrekomitéer.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape