Foreningens aktiviteter

 

ARRANGEMENTER

Medlemmene inviteres til temamøter og nettverkskonferanser, der hovedformålet er åpen dialog om aktuelle styrefaglige temaer.

FORSKNING/UTREDNING

Instituttet samarbeider med norske og utenlandske universitets- og forskningsmiljøer, for gjennom forskning og utredninger å kunne gi medlemmene økt tilgang til kunnskap.

FORMIDLING

For å fremme beste praksis for styrearbeid, bestreber Instituttet seg på å gjøre tanker, ideer og konklusjoner fra temamøter, forskning og utredninger tilgjengelige for medlemmene.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges representant i ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations). Turid E. Solvang er styreleder for ecoDa. Solvang er tidligere adm. direktør for Styreinstituttet og har representert instituttet i ecoDas styre siden 2010.

Gjennom medlemskapet i ecoDA samarbeider Styreinstituttet nært med tilsvarende foreninger i andre europeiske land, deriblant det britiske Institute of Directors (IoD).

Styreinstituttet er også founding member av European Women on Boards (EWOB), som arbeider for at flere godt kvalifiserte kvinner blir styremedlemmer. Turid E. Solvang er én av to nestledere i EWOBs styre.

Styreinstituttet søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape